ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

توانایی ذهنی

  • Hafezeh 2B 4 150x150 - انسان هایی که قدرت حافظه آن ها شما را شگفت زده خواهد کرد

    انسان هایی که قدرت حافظه آن ها شما را شگفت زده خواهد کرد

    خواندنی‌ها و دیدنی‌ها-ترکمن‌نیوز- قدرت حافظه هر انسانی با دیگری متفاوت است و انسان ها در این عرصه نیز ویژگی های متفاوتی دارند. شاید وقتی تاریخ و ساعت دقیق مراجعه بعدیتان به دندانپزشک را به یاد داشته باشید از این قدرت ...