ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

تسهیلات ارزان قیمت روستایی

  • ostandar tashilat 150x150 - تسهیلات ارزان قیمت روستایی پرداخت می شود

    تسهیلات ارزان قیمت روستایی پرداخت می شود

    گلستان-ترکمن نیوز-  استاندار گلستان از تعیین 4 کارگروه ویژه برای استقرار در بانک های طرف قرار داد با تسهیلات ارزان قیمت روستایی و بررسی پرونده های ارجاع شده به این بانک ها خبر داد.