ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

بندرترکمن لرزید

  • بندرترکمن لرزید

    بندرترکمن لرزید

    اخبار حوادث- ترکمن نیوز- زلزله ای به قدرت ۳ و ۱ دهم ریشتر بندرترکمن گلستان لرزاند.