ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

آخوند عبدالحی میرزاعلی

  • سیل ویرانگر، وحدت شیعه و سنی را تحکیم کرد

    سیل ویرانگر، وحدت شیعه و سنی را تحکیم کرد

    ترکمن نیوز:سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان گفت: اگرچه سیل گلستان یک مصیبت بود، اما یک نعمت هم داشت و آن هم اثبات بیشتر اتحاد شیعه و سنی در ایران بود.