7 headline.gifرئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در 7-مین همایش جهانی آب شرکت داشت
تورکمن نیوز - اخبار ترکمنستان: امروز قربان قلی بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان که با سفر رسمی  در جمهوری کره بسر می برد،  در مراسم افتتاحیه 7-مین همایش جهانی آب که در شهر تِگو برگزار می شود، شرکت داشتند. این همایش که در سه سال یک بار برگزار می‌شود، توسط شورای جهانی آب سازماندهی شد. آن در سال 1996 ایجاد شده و آن بیش از 300 سازمان بیش از 50 کشور را در بر می‌گیرد. مرکز اداره شورای جهانی اب در شهر مارسل (فرانسه) قرار دارد. 


         همایش جهانی آب جهت بحث و مشورت و تبادل نظر در باره مسائل آبی  و بکارگیری ایده های  نواوری  در این عرصه مهم امکانات لازم را مهیا می سازد. همایش کنونی تحت عنوان "آب برای آینده ما" در شهر تگو برگزار شد و سران دول و کشورها،  نمایندگان عالی رتبه اکثر کشورها، مسئولین سازمانهای معتبر بین المللی و همچنین محققین و کارشناسان را گردهم آورد. لازم به ذکر است که در همایشات جهانی اب طبق مرسوم نمایندگان سازمانهای غیر دولتی ، جامعه شهروندی و جوانان نیز شرکت می کنند. در دستور کاری جلسه همایش شهر تگو  چهار زمینه مهم (موضوع اساسی، اقدامهای سیاسی، زمینه منطقه ای، علم و فن) منظور شد.  برنامه همایش، نشست شهروندی، نمایشگاه و سایر مراسمها را نیز در بر می گیرد.
 دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان برای شرکت در این رویداد مهم جهانی - نشانگر واضح عزت و اعتبار بالای بین المللی ترکمنستان می باشد که  در تلاشهای عمومی در زمینه برقراری همکاریها در حل و فصل نگهداری و بهره وری بهینه منابع آبی و سایر مسائل مهم مربوط به  تامین امنیت اکولوژیکی و تغییرات آب و هوایی سهم ارزنده ای را ایفا می کند. در این عرصه ، رهبر دولت ترکمن در سالهای اخیر از طرف  کشور ما  ابتکارات مهمی را از تریبون بلند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشست جهانی "ریو + 20"  و سایر همایشات مهم منجمله در 3-مین کنفرانس جهانی سازمان ملل در زمینه کاهش ریسک بلایای طبیعی که در ماه گذشته در سندای (ژاپن) برگزار شد، مطرح کرد.
         کشور ما در زمینه بهره وری بهینه آب که از دورانهای دیرباز انتقال می یابد، تجربه غنی دارد. در دوران کنونی این آداب و رسوم خردمندانه در جشن "قطره آب دردانه طلا"  که سالانه در ترکمنستان در آغاز ماه آوریل بصورت گسترده تجلیل می شود، بصورت واضح منعکس می شود. در سال جاری در استانه این جشن در عشق آباد کنفرانس بین المللی اختصاص یافته به مسائل آبی و  اکولوژیکی  و 66-مین نشست کمیسیون بین دولتی هماهنگ کننده در امور اتقاصد اب که  در آن همگام با  مسئولین و متخصصین ادارات و وزارات کشورهای اسیای میانه،  نمایندگان کمیته اجرایی صندوق بین المللی نجات آرال نیز شرکت داشتند، برگزار شد. اجرای طرح عظیم احداث دریاچه مصنوعی "عصر طلایی" ترکمن  در مرکز صحرای قره قوم برای جمع آوری ابهای زهکشی از زمینهای  مورد آبیاری  تمامی استانهای کشور  جهت حل و فصل مسائل مهم بهره وری بهینه آب  اختصاص یافته است. مرحله اول آن در سال 2009 به بهره برداری سپرده شد. احداث این آب بندان مصنوعی - سیستم پیچیده هیدروفنی  برای حل و فصل موفقیت آمیز  مسائل مهم اکولوژیکیف اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت آبیاری زمینهای کشاورزی،  دفاع زمین از تنزل، به بهره برداری سپردن مجدد هزاران  هکتار زمین که زیر آبهای زهکشی باقی مانده اند، کشت و پرورش رستنیهای مقاوم در مقابل شورزدایی در  مناطق اتوبانها و کانالهای بین روستاها، اتحاد چراگاه ها، توسعه بخش شیلات،، ایجاد ذخیره منابع آبی  امکانات لازم را مهیا خواهد ساخت. اکنون عملیات احداث مرحله دوم این طرح عظیم که جهت تامین رفاه اکولوژیکی، بهبود سطح زندگی ترکمنستانی‌ها و ساکنان تمام منطقه آسیای میانه اختصاص یافته است،  با آهنگهای سریع اجرا می شود.
         شایان ذکر است که در جمهوری کره  به  سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان اهمیت خاصی داده می‌شود. در اینجا از رهبر دولت ترکمن  بگرمی استقبال شد، تعداد فراوان آگهی ها و بیرقها  نشانگر واضح این امر است. در مرکز اجتماع هتل که در آن رزیدانس رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف قرار دارد،   در اکران بزرگ  فیلمی در باره ترکمنستان مستقل و بی طرف  و دساوردهای عظیم  آن به نمایش گذاشته شد. شماره جدید  مجله "آتا وطن ترکمنستان"  که میان قراعت کنندگان خارجی منجمله در کره مشهور است، به روابط ترکمن - کره تقدیم شد. در صفجحات این مجله  مطالبی در باره دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان و سیاست خارجی نتیجه بخش که عامل تحکیم صلح و ثبات و همکاریهای مثمر ثمر در منطقه و جهان است،   چاپ شده است.
         امروز، طبق برنامه سفر به کره، رئیس جمهور ترکمنستان در مرکز نمایشگاهی و همایشات«Daegu EXCO» حضور پیدا کرد. اینجا، در سالن بزرگ مراسم گشایش 5-مین همایش جهانی اب  صورت گرفت.
         در آغاز مراسم، دستاندرکاران همایش و نمایندگان کشور میزبان در مقابل حضار سخن راندند. فیلم اختصاص یافته به موضوع همایش  به نمایش گذاشته شد.
         سپس سخنرانی شرکت کنندگان هایش  آغاز شد. ابتدا، از میان مهمانان عالی مقام، به قربان قلی بردی محمدف  رئیس جمهور ترکمنستان رشته کلان داده شد. این نیز نشانگر آن است که رل مهم کشور ما و رهبر آن  در جستجوی راه حلهای موثر در حل مسائل مبرم روز  مورد استقبال جامعه جهانی قرار می گیرد.
         رهبر دولت ترکمنستان در تریبون همایش  سخن رانده،  پیشنهادات معیین ترکمنستان اختصاص یافته به اتحاد تلاشهای جامعه جهانی بخاطر شکوفایی و توسعه عمومی را ارائه کرد. رئیس جمهور ترکمنستان همه گردآمدگان در سالن را با  افتتاحیه 5-مین همایش جهانی آب  تبریک عرض نموده و از رئیس جمهور کره، شورای جهانی آب  بخاطر دعوت برای شرکت در این همایش مهم بین المللی و بخاطر سازماندهی سطح عالی آن ابراز قدردانی کرد. رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف  اهمیت وافر مسائل منظور شده در دستور کاری جلسه این دیدار را مورد تاکید قرار داده، اظهار داشت که مسئله آب را نمی توان بصورت جداگانه از  برنامه های عمومی توسعه  طولانی مدت، اهداف استراتژیکی امنیت اکولوژیکی و آذوقه، ایجاد سیستم مجموعه ای  انرژی ثابت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  در این رابطه هبر دولت پایبندی ترکمنستان نسبت به اجرای تعهدات در زمینه رشد پایدار در عرصه آب بدست آمده در کنفرانس سازمان ملل متحد "ریو+20" و سایر همایشات  را مورد تاکید قرار داد. بنابه اظهار رهبر دولت، ترکمنستان برگزاری مناسبات اینترآکتیو سطح عالی ضروری می باشد  که اخیراً در مرکز اداری سازمان ملل متحد صورت گرفت و احتمال دارد نتایج آن اساس تهیه و تدوین برنامه های درازمدت سازمان ملل متحد در مورد مسائل آب شود.  همگام با این، کشور مان چندین بار  ضرورت ایجاد شرایط لازم برای تشویق و ترویج ایده "دیپلواتی آب"  در سطح بین المللی  نیز اعلام کرده بود. رئیس جمهور ترکمنستان گفت که ما در ایجاد شکل جدید سیاسی - دیپلماتیک ارتباطات همه جانبه که می تواند"دیپلوماسی آب" شود، امکان مناسبات سیستمی را می بینیدم که جهت بررسی همه مسائل مربوط به ایجاد و احیای مجدد منابع آبی  و بهره وری بهینه و صرفه جویانه آن اختصاص یافته است. در این رابطه رهبر دولت ابراز  اطمینان کرد که اینگونه کارهای مشترک دول جهان و سازمانهای بین المللی می تواند  بنیانی برای کارهای تهیه اسناد سازمان ملل متحد در مورد مسائل آب شود.  رئیس دولت افزود:  این سند  می تواند  استراتژی آب سازمان ملل متحد نیز باشد. وی  به شرکت کنندگان همایش جهانی آب پیشنهاد کرد تا این ابتکار ترکمنستان را مورد بررسی قرار دهند.
         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در ادامه سخنان خود، به مسئله دستیابی به اب توجه خاصی نشان داد. در این  رابطه رهبر دولت ترکمنستان اظهار داشت که از ابتکار سازمان ملل متحد در مورد دستیابی به اب بعنوان حقوق بنیانی بشر استقبال کرد.  وی تاکید داشت که در بطن چنین روش حقوق عمومی  به استفاده منابع ابی  و مسئولیت در مدیریت مثمر ثمر آن نهتفه است. بنابه گفته رهبر دولت ترکمنستان:"به نظر ما، تامین رعایت حقوق دستیابی به اب باید برای همه کشورهای جهان به وظیفه  اساسی  تبدیل شود."
         در ادامه رئیس دولت ترکمنستان ابراز داشت که در آسیای میانه مسئله آب یکی از مسال مهم بوده و در برخی مواقع نیز عامل مهم توسعه جریانهای منطقه ای می باشد. آن در وضعیت عمومی، اجرای برنامه های  توسعه اجتماعی - اقتصادی    و حل و فصل مسائل مهم اکولوژیکی تاثیر  می گذارد. در چنین شرایط تنها اجماع منطقه ای میدانی یگانه برای همکاری نتیجه بخش کشورها محسوب می شود. رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف اظهار داشت که ترکمنستان نیز طرفدار چنین روش، بحث و بررسی مسائل آبی،  انرژی - آبی آسیای میانه براساس استانداردهای حقوق بین المللی، احترام متقابل و با در نظر داشت منافع تمامی کشورهای منطقه و با اشتراک سازمانهای بین المللی است. حل و فصل مسائل آبی درسطح جهانی در رابطه با تغییر هوا پیچیده تر می شود. کشور ما با حمت و اشتراک فعال سازمان ملل متحد ابتکاری مبنی بر ایجاد مرکز منطقه ای تکنولوژیهای در زمینه تغییر هوا  را مطرح کرد. رهبر دولت ترکمنستان افزود که مسئله آب می تواند به زمینه جداگانه فعالیت این مرکز تبدیل شود. وی ابراز اطمینان کرد که ایجاد چنین اداره با توجه به نیازهای موقعیت موجود در منطقه آسیای میانه  ارائه شد. 
         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف  اظهار داشت که در سال جاری  ترکمنستان ریاست کمیسیون بین دولتی در امور توسعه ثابت برای کشورهای آسیای میانه را قبول می کند  و طرف ترکمنستان قصد دارد از جریان رشد روابط بین دولتی در زمینه مسائل آبی در منطقه  و منظور کردن آن در رده زمینه های مهم همکاری با سازمانهای بین المللی بصورت فعال حمایت خواهد کرد.
         رئیس جمهور در  پایان سخنان خود افزود که ترکمنستان از اهداف و وظایفی که در دستور کاری این دیدار منظور شد، کاملاً استقبال می کند. رئیس جمهور قربان قلی بری محمدف آمادگی کشور ما جهت همکاری تنگاتنگ و تبادل تجربه با همه طرفین علاقمند را اعلام کرد و به شرکت کنندگن همایش موفقیت و کارهای نتیجه بخش را آرزو نمود.
         سخنرانی رئیس دولت ترکمنستان  با توجه و دقت بالا استماع گردید و مورد کف زدنیهای حضار قرار گرفت.
         در پایان مراسم افتتاحیه 7-مین همایش جهانی آب عکس گیری مشترک مهمانان عالی رتبه حاضر در آن  صورت گرفت.
با برگشت به دستور کاری همایش که تا 17-م. آوریل به طول خواهد کشید، باید ذکر کرد که با استناد به نتایج 5-مین و 6-مین همایشات جهانی آب  در استانبول و مارسل  و سایر همایشات بین المللی اختصاص یافته به این مسئله، اعضای کمیته سازماندهی آن قصد دارند، دیدار کنونی را به "همایش تصمیمات" تبدیل کنند.   مسائل آبی که توسط شرکت کنندگان دیدار کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توجه جامعه جهانی را جلب می کند. زیرا، آب - یکی از منابع اساسی حیات در کره زمین است و بکمک آب سیاره ما با اقیانوسها، دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها و دنیای نباتات و حیوانات  شکل کنونی را دارد.
         در چارچوب 7-مین همایش جهانی آب، اعضای هئیت نمایندگی ترکمنستان   در کنفرانس وزارتی  که 13-م. آوریل برگزار شود، شرکت خواهند داشت.
         در پایان مراسم افتتاحیه همایش، رئیس  جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدف در همان جا، در مرکز نمایشگاه و همایشات «Daegu EXCO»   با امام علی رخمان رئیس جمهور تاجیکستان ، آلبرت دوم شاهزاده موناکو و عبدالیل بنکیران نخست وزیر پادشاهی مراکش دیدار دوجانبه را انجام داد.
         سپس رئیس جمهور از نمایشگاه مسائل آبی که در محدوده «Daegu EXCO» برپا شد، بازدید کرد.  کمپانی‌های کشورهای مختلف دنیا که در عرصه تکنولوژی‌های صرفه جویی آب و بهره وری آب، تولید دستگاه های ویژه و خدمات منجمله سیستم تامین آب، تصفیه و بهره برداری آب فاضلاب، شیرین کردن آب دریایی و غیره  فعالیت می کنند، اختراعات، نوآوریها و فراورده های خود را  در غرفه های نمایشگاه ارائه کردند.  در میان شرکت کنندگان نمایشگاه  کمپانیهای مشهور کره ای «LG InternationalCorp.»  و «HyundaiEngineeringCo. Ltd» نیز وجود دارند که همکاران معتبر ترکمنستان هستند.  قابل یاد آوری است که آنها غرفه های خود را به کشور ما اختصاص دادند. در فیلم ارائه شده  اشتراک فعال کمپانیهای "ال جی" و "خیوندای" در اجرای طرحهای عظیم  ترکمنستان نیز بیان می شود. بهره گیری صنعتی میدان بزرگ گازی "قالکینیش"، مدنیزه سازی مجتمع پالایشگاه های نفت ترکمنباشی، احداث مجتمع گاز شیمی مدرن  تولید پلی اتیلن و پلی پرپیلن در قئیانلی  و همچنین احداث مرکز جدید آموزشی  در نزد دانشگاه بین المللی نفت و گاز در عشق آباد از جمله این طرحها هستند.
         گولهای ملی ترکمنستان نقطه تمایز تزئینات  غرفه های کمپانی‌ها بود که  توجه بازدید کنندگان را جلب کرد.  در اکران‌ها فیلم اختصاص یافته به کارهای کمپانی‌های«LG InternationalCorp.»   و «HyundaiEngineeringCo. Ltd»  در ترکمنستان و همچنین  همکاریهای ترکمنستان - کره که طی سالهای اخیر تحرک خاصی به خود گرفت، به نمایش گذاشته شد. همگام با این در غرفه ها ماکتهای تاسیسات زهکشی و همچنین اخرین دستاوردهای همکاران کره ای در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه تصفیه آب و غیره  ارائه گردید. مسئولین کمپانی "ال جی" و "هیوندای" حاضر  در  نمایشگاه  از رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف صمیمانه استقبال کرده، تمایل والای کمپانی‌های کره‌ای جهت همکاری نتیجه بخش با ترکمنستان، گسترش حیطه کارها در بازار ترکمنستان را که در آن شرایط مساعد برای سرمایه گذاران خارجی جهت اشتراک در اجرای طرحهای عظیم مشترک ایجاد شده است، اعلام کردند
         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف با غرفه های کمپانیهای کره ای و تمام نمایشگاه آشنا شده، با دستاوردهای همکاران خارجی در زمینه های فنی و بکارگیری دستگاه های ارائه شده، دستاوردهای جدید علمی  در زمینه بهره وری بهینه از آب و تکنولوژی صرفه جویی و امتیازات کاربرد عملی آنها  علاقمند شد.
         همان روز، هئیت نمایندگی کشور ما از موزه طب سنتی«Yangneonsi»   در شهر تگو بازدید کردند. از دورانهای دیرباز   و اکنون این شهر مرکز طب سنتی کره ای  منجمله معالجه با گیاهان دارویی محسوب می‌شود. طبق معلوم،  طب سنتی گیاه درمانی مردم ترکمنستان نیز سابقه چندین قرنه دارد که در اثر "گیاهان دارویی ترکمنستان" رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف  چاپ شده به زبانهای مختلف جهان  منعکس شده است. دو جلد این اثر ارزشمند  به زبان کره ای نیز به چاپ رسید و اکنون ترجمه و نشر جلدهای بعدی آن تهیه می شود.
         هنگام سخن در باره پایبندی رهبر دولت به راه و روشهای زندگی سالم  باید تاکید داشت که امروز رئیس جمهور ترکمنستان  از ژیمناستیک صبح هنگامی آغاز کرد. رهبر دولت قربان‌قلی بردی‌محمدف  همیشه  در این زمینه برای هموطنان خود الگوی بارز را از خود نشان داده  و همیشه و حتی در سفرهای خارجی نیز  این آداب و رسوم را رعایت می کند. رهبر دولت ترکمنستان امروز صبح زود  با اتمام گردش ورزشی،  از مجتمع ورزشی واقع در نزد هتل بازدید کرد. آن زمان، در مجتمع دوچرخه سواری "تِگو مانچون" تمیرنات دوچرخه سواران کره ای از تیم "تِگو کوان یوک" صورت می گرفت. رهبر دولت قربان قلی بردی‌محمدف تمرینات را مشاهده کرده، با کیم هیون ایل مربی دوچرخه سواران کره ای همصحبت شد.
مربی تاکید داشت که دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان برای وی مایه افتخار است. همچنین وی اظهار داشت که در باره کشور ما و موفقیتهای آن در عرصه ورزش بسیار زیاد می داند و با علاقه فراوان توسعه جنبش ورزشی  در ترکمنستان را دنبال می کند. بنابه تاکید مربی تیم دوچرخه سواران کره ای، طبق معلوم در سال 2013    کره  میزبان 4-مین دوره بازیهای آسیایی هنرهای رزمی در بناهای سرپوشیده  بود و وی بسیار خوشحال است که مرحله آتی این مسابقات  در ترکمنستان برگزار خواهد شد.در این رابطه مربی گزارش داد که ورزشکاران کره ای از هماکنون  برای مسابقات آسیادا-2017  که قرار است در پایتخت ترکمنستان - عشق آباد مرمرین  برگزار شود، تدارک می بینند و در جهت شرکت موفقیت آمیز در این رقابت  تمامی هم و تلاش خود را بکار خواهند بست.
  رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف ابراز داشت که در کشور ما  به توسعه جنبش دسته جمعی ورزشی - تربیت بدنی اهمیت خاصی داده می شود. در عشق اباد بزرگترین  دهکده المپیک در منطقه  احداث می شود.  در محدوده آن مجتمع های همه جانبه ورزشی، میدان مدرن دوچرخه سواری احداث شده است. رهبر دولت ترکمنستان مربی کره ای و شاگردان وی را  به پایتخت ترکمنستان دعوت کرد که آنها می توانند در این مجتمع بزرگ تمرین نمایند.
        رئیس دولت  هنگام صحبت با دوچرخه سواران و مربی آنان  تاکید داشت که در دهکده المپیک  که دستگاه های آن با تجهیزات مدرن ورزشی تامین شده است،  برای برگزاری رقابتهای بین المللی  در رشته های مختلف ورزشی  و تمرینات شرایط مساعد مهیا می شود. بنابه اظهار رهبر دولت، برای تمرینات ورزشکاران کره ای در عشق آباد امکانات لازم ایجاد خواهد شد و سفر آنان به کشور مان  در تبادل تجربه متقابل مفید یاری خواهد رسانید. دوچرخه سواران کره ای  و مربی آنان دعوت را با تشکر و اشتیاق بزرگ قبول کرده و اظهار داشتند که این برای آنان مایه افتخار است. با خواهش ورزشکاران  رئیس جمهور ترکمنستان  با آنان عکس یادگاری گرفتند.  رهبر دولت ترکمن با دوچرخه سواران کره ای خداحافظی کرده و به آنان موفقیت و پیروزیهای بزرگ را آرزو کرد.
          با برگشت به شرح وقایع امروز بویژه  به نمایشگاه در«Daegu EXCO»   باید ذکر کرد که  در فیلمها و سایر مطالب  ارائه شده در غرفه های  کمپانیهای «LG InternationalCorp.»  و «HyundaiEngineeringCo. Ltd»   سهم ارزنده ای رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در توسعه روابط ترکمنستان - کره و توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه  بیان می شود. عزت  و اعتبار بالای بین المللی ترکمنستان  و سیاست خارجی نتیجه بخش و استراتژی اقتصادی پیشبینانه  موجب جلب  کمپانی‌های معتبر جهانی به بازار ترکمنستان و رشد سرمایه گذاری از طرف گروه های بازرگانی خارجی گشت.
         غرفه تقدیم شده به ترکمنستان که با حجم بزرگ و معنا و مضامین عمیق خود متمایز گشت، توجه شرکت کنندگان و بازدید کنندگان نمایشگاه را  جلب کرد که با کشور مان علاقمند شدند.
         رئیس جمهور  ترکمنستان بعد از بازدید از نمایشگاه  به سوی فرودگاه شهر تِگو روانه شد و از آنجا  به سِول - پایتخت جمهوری کره پرواز کرد. بعد از  حدود یک ساعت هواپیمای ریاست جمهوری در فرودگاه بین المللی  سِول که با پرچمهای دولتی دو کشور مزئین شده است،  فرود آمد.  بمناسبت مقدم مهمان عالی مقام، در مسیر راهروی فرشی که از نردبان هواپیما آغاز می شود،  گارد احترام قرار گرفت و از تفنگ 21  شلیک زده شد.  در بندر هوایی مقامات رسمی از رئیس جمهور ترکمنستان به گرمی استقبال کردند. دختران ملبس به البسه ملی  به  رهبر دولت ترکمنستان دسته‌های گل را تقدیم کردند.
رئیس جمهور ترکمنستان از فرودگاه به سوی رزیدانس  خود واقع در هتل "لُتّه"  که در مرکز پایتخت کره قرار دارد، روانه شد. امروز در سِول  در هتل "پرزیدنت" کنفرانس اختصاص یافته به 20-مین سالگرد بی طرفی ترکمنستان برگزار شد. فردا، در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به جمهوری کره، در سِئول  مذاکرات ترکمنستان - کره در سطح عالی صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در 7-مین همایش جهانی آب شرکت داشت

امروز قربان قلی بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان که با سفر رسمی در جمهوری کره بسر می برد، در مراسم افتتاحیه 7-مین همایش جهانی آب که در شهر تِگو برگزار می شود، شرکت داشتند. این همایش که در سه سال یک بار برگزار می‌شود، توسط شورای جهانی آب سازماندهی شد. آن در سال 1996 ایجاد شده و آن بیش از 300 سازمان بیش از 50 کشور را در بر می گیرد. مرکز اداره شورای جهانی اب در شهر مارسل (فرانسه) قرار دارد.  

         همایش جهانی آب جهت بحث و مشورت و تبادل نظر در باره مسائل آبی و بکارگیری ایده های نواوری در این عرصه مهم امکانات لازم را مهیا می سازد. همایش کنونی تحت عنوان "آب برای آینده ما" در شهر تگو برگزار شد و سران دول و کشورها، نمایندگان عالی رتبه اکثر کشورها، مسئولین سازمانهای معتبر بین المللی و همچنین محققین و کارشناسان را گردهم آورد. لازم به ذکر است که در همایشات جهانی اب طبق مرسوم نمایندگان سازمانهای غیر دولتی ، جامعه شهروندی و جوانان نیز شرکت می کنند. در دستور کاری جلسه همایش شهر تگو چهار زمینه مهم (موضوع اساسی، اقدامهای سیاسی، زمینه منطقه ای، علم و فن) منظور شد. برنامه همایش، نشست شهروندی، نمایشگاه و سایر مراسمها را نیز در بر می گیرد.

دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان برای شرکت در این رویداد مهم جهانی - نشانگر واضح عزت و اعتبار بالای بین المللی ترکمنستان می باشد که در تلاشهای عمومی در زمینه برقراری همکاریها در حل و فصل نگهداری و بهره وری بهینه منابع آبی و سایر مسائل مهم مربوط به تامین امنیت اکولوژیکی و تغییرات آب و هوایی سهم ارزنده ای را ایفا می کند. در این عرصه ، رهبر دولت ترکمن در سالهای اخیر از طرف کشور ما ابتکارات مهمی را از تریبون بلند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشست جهانی "ریو + 20" و سایر همایشات مهم منجمله در 3-مین کنفرانس جهانی سازمان ملل در زمینه کاهش ریسک بلایای طبیعی که در ماه گذشته در سندای (ژاپن) برگزار شد، مطرح کرد.

         کشور ما در زمینه بهره وری بهینه آب که از دورانهای دیرباز انتقال می یابد، تجربه غنی دارد. در دوران کنونی این آداب و رسوم خردمندانه در جشن "قطره آب دردانه طلا" که سالانه در ترکمنستان در آغاز ماه آوریل بصورت گسترده تجلیل می شود، بصورت واضح منعکس می شود. در سال جاری در استانه این جشن در عشق آباد کنفرانس بین المللی اختصاص یافته به مسائل آبی و اکولوژیکی و 66-مین نشست کمیسیون بین دولتی هماهنگ کننده در امور اتقاصد اب که در آن همگام با مسئولین و متخصصین ادارات و وزارات کشورهای اسیای میانه، نمایندگان کمیته اجرایی صندوق بین المللی نجات آرال نیز شرکت داشتند، برگزار شد. اجرای طرح عظیم احداث دریاچه مصنوعی "عصر طلایی" ترکمن در مرکز صحرای قره قوم برای جمع آوری ابهای زهکشی از زمینهای مورد آبیاری تمامی استانهای کشور جهت حل و فصل مسائل مهم بهره وری بهینه آب اختصاص یافته است. مرحله اول آن در سال 2009 به بهره برداری سپرده شد. احداث این آب بندان مصنوعی - سیستم پیچیده هیدروفنی برای حل و فصل موفقیت آمیز مسائل مهم اکولوژیکیف اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت آبیاری زمینهای کشاورزی، دفاع زمین از تنزل، به بهره برداری سپردن مجدد هزاران هکتار زمین که زیر آبهای زهکشی باقی مانده اند، کشت و پرورش رستنیهای مقاوم در مقابل شورزدایی در مناطق اتوبانها و کانالهای بین روستاها، اتحاد چراگاه ها، توسعه بخش شیلات،، ایجاد ذخیره منابع آبی امکانات لازم را مهیا خواهد ساخت. اکنون عملیات احداث مرحله دوم این طرح عظیم که جهت تامین رفاه اکولوژیکی، بهبود سطح زندگی ترکمنستانی‌ها و ساکنان تمام منطقه آسیای میانه اختصاص یافته است، با آهنگهای سریع اجرا می شود.

         شایان ذکر است که در جمهوری کره به سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان اهمیت خاصی داده می‌شود. در اینجا از رهبر دولت ترکمن بگرمی استقبال شد، تعداد فراوان آگهی ها و بیرقها نشانگر واضح این امر است. در مرکز اجتماع هتل که در آن رزیدانس رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف قرار دارد،   در اکران بزرگ فیلمی در باره ترکمنستان مستقل و بی طرف و دساوردهای عظیم آن به نمایش گذاشته شد. شماره جدید مجله "آتا وطن ترکمنستان" که میان قراعت کنندگان خارجی منجمله در کره مشهور است، به روابط ترکمن - کره تقدیم شد. در صفجحات این مجله مطالبی در باره دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان و سیاست خارجی نتیجه بخش که عامل تحکیم صلح و ثبات و همکاریهای مثمر ثمر در منطقه و جهان است،   چاپ شده است.

         امروز، طبق برنامه سفر به کره، رئیس جمهور ترکمنستان در مرکز نمایشگاهی و همایشات«Daegu EXCO» حضور پیدا کرد. اینجا، در سالن بزرگ مراسم گشایش 5-مین همایش جهانی اب صورت گرفت.

         در آغاز مراسم، دستاندرکاران همایش و نمایندگان کشور میزبان در مقابل حضار سخن راندند. فیلم اختصاص یافته به موضوع همایش به نمایش گذاشته شد.

         سپس سخنرانی شرکت کنندگان هایش آغاز شد. ابتدا، از میان مهمانان عالی مقام، به قربان قلی بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان رشته کلان داده شد. این نیز نشانگر آن است که رل مهم کشور ما و رهبر آن در جستجوی راه حلهای موثر در حل مسائل مبرم روز مورد استقبال جامعه جهانی قرار می گیرد.

         رهبر دولت ترکمنستان در تریبون همایش سخن رانده، پیشنهادات معیین ترکمنستان اختصاص یافته به اتحاد تلاشهای جامعه جهانی بخاطر شکوفایی و توسعه عمومی را ارائه کرد. رئیس جمهور ترکمنستان همه گردآمدگان در سالن را با افتتاحیه 5-مین همایش جهانی آب تبریک عرض نموده و از رئیس جمهور کره، شورای جهانی آب بخاطر دعوت برای شرکت در این همایش مهم بین المللی و بخاطر سازماندهی سطح عالی آن ابراز قدردانی کرد. رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف اهمیت وافر مسائل منظور شده در دستور کاری جلسه این دیدار را مورد تاکید قرار داده، اظهار داشت که مسئله آب را نمی توان بصورت جداگانه از برنامه های عمومی توسعه طولانی مدت، اهداف استراتژیکی امنیت اکولوژیکی و آذوقه، ایجاد سیستم مجموعه ای انرژی ثابت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این رابطه هبر دولت پایبندی ترکمنستان نسبت به اجرای تعهدات در زمینه رشد پایدار در عرصه آب بدست آمده در کنفرانس سازمان ملل متحد "ریو+20" و سایر همایشات را مورد تاکید قرار داد. بنابه اظهار رهبر دولت، ترکمنستان برگزاری مناسبات اینترآکتیو سطح عالی ضروری می باشد که اخیراً در مرکز اداری سازمان ملل متحد صورت گرفت و احتمال دارد نتایج آن اساس تهیه و تدوین برنامه های درازمدت سازمان ملل متحد در مورد مسائل آب شود. همگام با این، کشور مان چندین بار ضرورت ایجاد شرایط لازم برای تشویق و ترویج ایده "دیپلواتی آب" در سطح بین المللی نیز اعلام کرده بود. رئیس جمهور ترکمنستان گفت که ما در ایجاد شکل جدید سیاسی - دیپلماتیک ارتباطات همه جانبه که می تواند"دیپلوماسی آب" شود، امکان مناسبات سیستمی را می بینیدم که جهت بررسی همه مسائل مربوط به ایجاد و احیای مجدد منابع آبی و بهره وری بهینه و صرفه جویانه آن اختصاص یافته است. در این رابطه رهبر دولت ابراز اطمینان کرد که اینگونه کارهای مشترک دول جهان و سازمانهای بین المللی می تواند بنیانی برای کارهای تهیه اسناد سازمان ملل متحد در مورد مسائل آب شود. رئیس دولت افزود: این سند می تواند استراتژی آب سازمان ملل متحد نیز باشد. وی به شرکت کنندگان همایش جهانی آب پیشنهاد کرد تا این ابتکار ترکمنستان را مورد بررسی قرار دهند.

         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در ادامه سخنان خود، به مسئله دستیابی به اب توجه خاصی نشان داد. در این رابطه رهبر دولت ترکمنستان اظهار داشت که از ابتکار سازمان ملل متحد در مورد دستیابی به اب بعنوان حقوق بنیانی بشر استقبال کرد. وی تاکید داشت که در بطن چنین روش حقوق عمومی به استفاده منابع ابی و مسئولیت در مدیریت مثمر ثمر آن نهتفه است. بنابه گفته رهبر دولت ترکمنستان:"به نظر ما، تامین رعایت حقوق دستیابی به اب باید برای همه کشورهای جهان به وظیفه اساسی تبدیل شود."

         در ادامه رئیس دولت ترکمنستان ابراز داشت که در آسیای میانه مسئله آب یکی از مسال مهم بوده و در برخی مواقع نیز عامل مهم توسعه جریانهای منطقه ای می باشد. آن در وضعیت عمومی، اجرای برنامه های توسعه اجتماعی - اقتصادی    و حل و فصل مسائل مهم اکولوژیکی تاثیر می گذارد. در چنین شرایط تنها اجماع منطقه ای میدانی یگانه برای همکاری نتیجه بخش کشورها محسوب می شود. رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف اظهار داشت که ترکمنستان نیز طرفدار چنین روش، بحث و بررسی مسائل آبی، انرژی - آبی آسیای میانه براساس استانداردهای حقوق بین المللی، احترام متقابل و با در نظر داشت منافع تمامی کشورهای منطقه و با اشتراک سازمانهای بین المللی است. حل و فصل مسائل آبی درسطح جهانی در رابطه با تغییر هوا پیچیده تر می شود. کشور ما با حمت و اشتراک فعال سازمان ملل متحد ابتکاری مبنی بر ایجاد مرکز منطقه ای تکنولوژیهای در زمینه تغییر هوا را مطرح کرد. رهبر دولت ترکمنستان افزود که مسئله آب می تواند به زمینه جداگانه فعالیت این مرکز تبدیل شود. وی ابراز اطمینان کرد که ایجاد چنین اداره با توجه به نیازهای موقعیت موجود در منطقه آسیای میانه ارائه شد.  

         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف اظهار داشت که در سال جاری ترکمنستان ریاست کمیسیون بین دولتی در امور توسعه ثابت برای کشورهای آسیای میانه را قبول می کند و طرف ترکمنستان قصد دارد از جریان رشد روابط بین دولتی در زمینه مسائل آبی در منطقه و منظور کردن آن در رده زمینه های مهم همکاری با سازمانهای بین المللی بصورت فعال حمایت خواهد کرد

         رئیس جمهور در پایان سخنان خود افزود که ترکمنستان از اهداف و وظایفی که در دستور کاری این دیدار منظور شد، کاملاً استقبال می کند. رئیس جمهور قربان قلی بری محمدف آمادگی کشور ما جهت همکاری تنگاتنگ و تبادل تجربه با همه طرفین علاقمند را اعلام کرد و به شرکت کنندگن همایش موفقیت و کارهای نتیجه بخش را آرزو نمود

         سخنرانی رئیس دولت ترکمنستان با توجه و دقت بالا استماع گردید و مورد کف زدنیهای حضار قرار گرفت.

         در پایان مراسم افتتاحیه 7-مین همایش جهانی آب عکس گیری مشترک مهمانان عالی رتبه حاضر در آن صورت گرفت.

با برگشت به دستور کاری همایش که تا 17-م. آوریل به طول خواهد کشید، باید ذکر کرد که با استناد به نتایج 5-مین و 6-مین همایشات جهانی آب در استانبول و مارسل و سایر همایشات بین المللی اختصاص یافته به این مسئله، اعضای کمیته سازماندهی آن قصد دارند، دیدار کنونی را به "همایش تصمیمات" تبدیل کنند.   مسائل آبی که توسط شرکت کنندگان دیدار کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توجه جامعه جهانی را جلب می کند. زیرا، آب - یکی از منابع اساسی حیات در کره زمین است و بکمک آب سیاره ما با اقیانوسها، دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها و دنیای نباتات و حیوانات شکل کنونی را دارد.

         در چارچوب 7-مین همایش جهانی آب، اعضای هئیت نمایندگی ترکمنستان   در کنفرانس وزارتی که 13-م. آوریل برگزار شود، شرکت خواهند داشت.

         در پایان مراسم افتتاحیه همایش، رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدف در همان جا، در مرکز نمایشگاه و همایشات «Daegu EXCO»   با امام علی رخمان رئیس جمهور تاجیکستان ، آلبرت دوم شاهزاده موناکو و عبدالیل بنکیران نخست وزیر پادشاهی مراکش دیدار دوجانبه را انجام داد.

         سپس رئیس جمهور از نمایشگاه مسائل آبی که در محدوده «Daegu EXCO» برپا شد، بازدید کرد. کمپانی‌های کشورهای مختلف دنیا که در عرصه تکنولوژی‌های صرفه جویی آب و بهره وری آب، تولید دستگاه های ویژه و خدمات منجمله سیستم تامین آب، تصفیه و بهره برداری آب فاضلاب، شیرین کردن آب دریایی و غیره فعالیت می کنند، اختراعات، نوآوریها و فراورده های خود را در غرفه های نمایشگاه ارائه کردند. در میان شرکت کنندگان نمایشگاه کمپانیهای مشهور کره ای «LG InternationalCorp.»  و «HyundaiEngineeringCo. Ltd» نیز وجود دارند که همکاران معتبر ترکمنستان هستند. قابل یاد آوری است که آنها غرفه های خود را به کشور ما اختصاص دادند. در فیلم ارائه شده اشتراک فعال کمپانیهای "ال جی" و "خیوندای" در اجرای طرحهای عظیم ترکمنستان نیز بیان می شود. بهره گیری صنعتی میدان بزرگ گازی "قالکینیش"، مدنیزه سازی مجتمع پالایشگاه های نفت ترکمنباشی، احداث مجتمع گاز شیمی مدرن تولید پلی اتیلن و پلی پرپیلن در قئیانلی و همچنین احداث مرکز جدید آموزشی در نزد دانشگاه بین المللی نفت و گاز در عشق آباد از جمله این طرحها هستند.

         گولهای ملی ترکمنستان نقطه تمایز تزئینات غرفه های کمپانی‌ها بود که توجه بازدید کنندگان را جلب کرد. در اکران‌ها فیلم اختصاص یافته به کارهای کمپانی‌های«LG InternationalCorp.»   و «HyundaiEngineeringCo. Ltd»  در ترکمنستان و همچنین همکاریهای ترکمنستان - کره که طی سالهای اخیر تحرک خاصی به خود گرفت، به نمایش گذاشته شد. همگام با این در غرفه ها ماکتهای تاسیسات زهکشی و همچنین اخرین دستاوردهای همکاران کره ای در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه تصفیه آب و غیره ارائه گردید. مسئولین کمپانی "ال جی" و "هیوندای" حاضر در نمایشگاه از رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف صمیمانه استقبال کرده، تمایل والای کمپانی‌های کره‌ای جهت همکاری نتیجه بخش با ترکمنستان، گسترش حیطه کارها در بازار ترکمنستان را که در آن شرایط مساعد برای سرمایه گذاران خارجی جهت اشتراک در اجرای طرحهای عظیم مشترک ایجاد شده است، اعلام کردند

         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف با غرفه های کمپانیهای کره ای و تمام نمایشگاه آشنا شده، با دستاوردهای همکاران خارجی در زمینه های فنی و بکارگیری دستگاه های ارائه شده، دستاوردهای جدید علمی در زمینه بهره وری بهینه از آب و تکنولوژی صرفه جویی و امتیازات کاربرد عملی آنها علاقمند شد.

         همان روز، هئیت نمایندگی کشور ما از موزه طب سنتی«Yangneonsi»   در شهر تگو بازدید کردند. از دورانهای دیرباز   و اکنون این شهر مرکز طب سنتی کره ای منجمله معالجه با گیاهان دارویی محسوب می‌شود. طبق معلوم، طب سنتی گیاه درمانی مردم ترکمنستان نیز سابقه چندین قرنه دارد که در اثر "گیاهان دارویی ترکمنستان" رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف چاپ شده به زبانهای مختلف جهان منعکس شده است. دو جلد این اثر ارزشمند به زبان کره ای نیز به چاپ رسید و اکنون ترجمه و نشر جلدهای بعدی آن تهیه می شود.

         هنگام سخن در باره پایبندی رهبر دولت به راه و روشهای زندگی سالم باید تاکید داشت که امروز رئیس جمهور ترکمنستان از ژیمناستیک صبح هنگامی آغاز کرد. رهبر دولت قربان‌قلی بردی‌محمدف همیشه در این زمینه برای هموطنان خود الگوی بارز را از خود نشان داده و همیشه و حتی در سفرهای خارجی نیز این آداب و رسوم را رعایت می کند. رهبر دولت ترکمنستان امروز صبح زود با اتمام گردش ورزشی، از مجتمع ورزشی واقع در نزد هتل بازدید کرد. آن زمان، در مجتمع دوچرخه سواری "تِگو مانچون" تمیرنات دوچرخه سواران کره ای از تیم "تِگو کوان یوک" صورت می گرفت. رهبر دولت قربان قلی بردی‌محمدف تمرینات را مشاهده کرده، با کیم هیون ایل مربی دوچرخه سواران کره ای همصحبت شد

مربی تاکید داشت که دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان برای وی مایه افتخار است. همچنین وی اظهار داشت که در باره کشور ما و موفقیتهای آن در عرصه ورزش بسیار زیاد می داند و با علاقه فراوان توسعه جنبش ورزشی در ترکمنستان را دنبال می کند. بنابه تاکید مربی تیم دوچرخه سواران کره ای، طبق معلوم در سال 2013    کره میزبان 4-مین دوره بازیهای آسیایی هنرهای رزمی در بناهای سرپوشیده بود و وی بسیار خوشحال است که مرحله آتی این مسابقات در ترکمنستان برگزار خواهد شد.در این رابطه مربی گزارش داد که ورزشکاران کره ای از هماکنون برای مسابقات آسیادا-2017 که قرار است در پایتخت ترکمنستان - عشق آباد مرمرین برگزار شود، تدارک می بینند و در جهت شرکت موفقیت آمیز در این رقابت تمامی هم و تلاش خود را بکار خواهند بست.

         رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف ابراز داشت که در کشور ما به توسعه جنبش دسته جمعی ورزشی - تربیت بدنی اهمیت خاصی داده می شود. در عشق اباد بزرگترین دهکده المپیک در منطقه احداث می شود. در محدوده آن مجتمع های همه جانبه ورزشی، میدان مدرن دوچرخه سواری احداث شده است. رهبر دولت ترکمنستان مربی کره ای و شاگردان وی را به پایتخت ترکمنستان دعوت کرد که آنها می توانند در این مجتمع بزرگ تمرین نمایند

         رهبر دولت هنگام صحبت با دوچرخه سواران و مربی آنان تاکید داشت که در دهکده المپیک که دستگاه های آن با تجهیزات مدرن ورزشی تامین شده است، برای برگزاری رقابتهای بین المللی در رشته های مختلف ورزشی و تمرینات شرایط مساعد مهیا می شود. بنابه اظهار رهبر دولت، برای تمرینات ورزشکاران کره ای در عشق آباد امکانات لازم ایجاد خواهد شد و سفر آنان به کشور مان در تبادل تجربه متقابل مفید یاری خواهد رسانید. دوچرخه سواران کره ای و مربی آنان دعوت را با تشکر و اشتیاق بزرگ قبول کرده و اظهار داشتند که این برای آنان مایه افتخار است. با خواهش ورزشکاران رئیس جمهور ترکمنستان با آنان عکس یادگاری گرفتند. رهبر دولت ترکمن با دوچرخه سواران کره ای خداحافظی کرده و به آنان موفقیت و پیروزیهای بزرگ را آرزو کرد.

          با برگشت به شرح وقایع امروز بویژه به نمایشگاه در«Daegu EXCO»   باید ذکر کرد که در فیلمها و سایر مطالب ارائه شده در غرفه های کمپانیهای «LG InternationalCorp.»  و «HyundaiEngineeringCo. Ltd»   سهم ارزنده ای رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدف در توسعه روابط ترکمنستان - کره و توسعه بیش از پیش روابط دوجانبه بیان می شود. عزت و اعتبار بالای بین المللی ترکمنستان و سیاست خارجی نتیجه بخش و استراتژی اقتصادی پیشبینانه موجب جلب کمپانی‌های معتبر جهانی به بازار ترکمنستان و رشد سرمایه گذاری از طرف گروه های بازرگانی خارجی گشت.

         غرفه تقدیم شده به ترکمنستان که با حجم بزرگ و معنا و مضامین عمیق خود متمایز گشت، توجه شرکت کنندگان و بازدید کنندگان نمایشگاه را جلب کرد که با کشور مان علاقمند شدند

         رئیس جمهور ترکمنستان بعد از بازدید از نمایشگاه به سوی فرودگاه شهر تِگو روانه شد و از آنجا به سِول - پایتخت جمهوری کره پرواز کرد. بعد از حدود یک ساعت هواپیمای ریاست جمهوری در فرودگاه بین المللی سِول که با پرچمهای دولتی دو کشور مزئین شده است، فرود آمد. بمناسبت مقدم مهمان عالی مقام، در مسیر راهروی فرشی که از نردبان هواپیما آغاز می شود، گارد احترام قرار گرفت و از تفنگ 21 شلیک زده شد. در بندر هوایی مقامات رسمی از رئیس جمهور ترکمنستان به گرمی استقبال کردند. دختران ملبس به البسه ملی به رهبر دولت ترکمنستان دسته‌های گل را تقدیم کردند.

رئیس جمهور ترکمنستان از فرودگاه به سوی رزیدانس خود واقع در هتل "لُتّه" که در مرکز پایتخت کره قرار دارد، روانه شد. امروز در سِول در هتل "پرزیدنت" کنفرانس اختصاص یافته به 20-مین سالگرد بی طرفی ترکمنستان برگزار شد. فردا، در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به جمهوری کره، در سِئول مذاکرات ترکمنستان - کره در سطح عالی صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط:

تکذیب شایعه سرطان کی‌روش در اردوی تیم ملی

کاهش ثبت واقع طلاق در گنبد کاووس

کشف 120 رأس دام فاقد مجوز در گلستان

ثبت ملی پلاس‌بافی ترکمن و کشتی میاوندی گرگان در فهرست آثار

علت کاهش صادرات گلستان سخت‌گیری ترکمنستان به فعالیت تجاری با

هجده فروردین روز سلامت و روز بهداشت جهانی

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram