Shoora Jalaseترکمن نیوز - اخبار ویژه گنبد:  سوالات 3 صفحه‌ای  اعضای شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از عملکرد شهردار وی مطرح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن، به نقل از روابط عمومی شورای شهر گنبد کاووس، به استناد ماده 73 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به ابهامات پیش آمده ناشی از عملکرد شهردار و بی احترامی صورت گرفته از طرف ایشان به شأن و جایگاه مردمی، از شهردار طرح سؤال گردید.

رئیس شورای شهر در خصوص طرح سوال گفت: با توجه به اینکه سؤالات اعضای شورا قبلا به صورت روشن به شهردار تذکر داده شده و وی موارد را رعایت نکرده بود سؤالات کتبا طرح و به ایشان ابلاغ شد.
شهردار مؤظف است ظرف مدت حداکثر 10 روز در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا حضور یافته و پاسخ‌گوی سؤالات مطروحه باشد.

 

متن کامل طرح سوال شورای اسلامی شهر از شهردار گنبد کاووس:

 احتراماً در اجرای ماده 73 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، پیرو تذکرات مکرر شفاهی در صحن شورا در ارتباط با ابهامات و سؤالات پیش آمده ناشی از عملکرد شهردار محترم، بدینوسیله تعداد 15 سوال در 3 برگ از موارد مورد نظر ، نیز بی احترامی صورت گرفته نسبت به اعضای شورای اسلامی شهر در صحن شورا، جهت انعکاس به شهردار بصورت رسمی به منظور شفاف سازی وارائه پاسخ ایشان ایفاد می‌گردد‌.
لذا مقتضی است اقدامات لازم نسبت به برگزاری جلسه فوق العاده بر اساس مفاد قانون  با حضور شهردار محترم جهت ارائه پاسخ و دلایل ایشان به همراه مستندات کامل را مبذول فرمایند.
1-  مصوبه بند 1 از 386 جلسه مورخه 30/9/94 در خصوص نامه شماره 33-31895 مورخه 7/9/94 شهرداری با توجه به موافقت شورای شهر با اجرای زیر ساختهای کل پارک هفت هکتاری ( داریوش) از جمله معابر و روشنایی بصورت امانی توسط اکیپ فنی شهرداری « طی مدت چهار ماه » از تاریخ تصویب ، شهرداری نسبت به ارسال لایحه اجرای فازهای بعدی قبل از تنظیم بودجه سال 95 باید اقدام می نمود ولی بعد از گذشت قریب 5 ماه از تاریخ تصویب هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته است ، علت عدم اجرای این مصوبه چیست

2-   الف) به نماینده تعیین شده از میان پیشنهادات شما جهت شرکت در کمیسیون عالی معاملات موضوع بند 3 از سیصد و دومین جلسه مورخ 14/4/94 ، برخلاف ماده 6 قانون آیین نامه مالی شهرداریها ، عضویت در کمیسیون از طرف شهرداری به ایشان ابلاغ نگردیده و در جلسات کمیسیون  دعوت بعمل نیامده است و با توجه به تبصره ذیل آن که کمیسیون دارای سه عضو متشکل از شهردار ، رییس امور مالی یا حسابدار شهرداری و عضو بصیر به تایید شورا است ، در غیاب ایشان کلیه برندگان مناقصات ، مزایده ها و معاملات بدون نظارت و عملا تنها با نظر شما تعیین شده است  .علت عدم ابلاغ و دعوت از نماینده تعیین شده چسیت؟
ب) بر اساس جلسه شماره 351 روز دوشنبه 20/7/94 دستور جلسه شماره 2 با موضوع برگزاری مناقصه بابت انتخاب شرکت بیمه حوادث شهری و جلسه شماره 319 روز شنبه 17/5/94 و دستور جلسه شماره 2 با موضوع برگزاری مناقصه پل گدم آباد و جلسه شماره 397 روز دوشنبه مورخه 21/10/94 دستور جلسه شماره 1 با موضوع برگزاری مزایده واحدهای مسکونی مجتمع آفتاب و دستور جلسه شماره 3 همین جلسه (شماره 397) با موضوع برگزاری 26 مورد از بیلبرد- تابلو و استندهای تبلیغاتی و جلسه شماره 400 روز شنبه 26/10/94 دستور جلسه شماره 1 با موضوع برگزاری مزایده مجتمع مسکونی بلوار آزادی پشت انتقال خون و دستور جلسه شماره 2 همین جلسه (شماره 400) با موضوع برگزاری فراخوان عمومی و مزایده درخصوص طرح پارکبان، خرید دستگاه توسط شهرداری و بهره برداری، که در تمامی این دستورجلسات (جلسات 319 ، 351 ، 397 و 400) مقرر گردید قرارداد فیمابین برنده مزایده‌ها و مناقصه‌ها بر اساس بند 14 ماده 71 قانون شوراها تصویب معاملات و نظارت بر آنها به عهده شورای شهر می باشد که علیرغم تأکید و تصویب شورای شهر مبنی بر اینکه قراردادها به تصویب شورای شهر برسد، علت عدم اخذ مصوبه برای قراردادها در برخی از موارد یاد شده که با برنده مناقصات یا مزایده ها عقد قرارداد شده است، چیست؟
3-    دبر اساس جلسه شماره 278 روز دوشنبه 21/2/94 ، دستور جلسه 3، نامه شماره 12-1518 مورخه 24/1/94 درخصوص اخذ مجوز برگزاری مناقصه عمومی درخصوص اجاره یک دستگاه کامیون کشنده سیم تریلر ، مصوب گردید که ضمن موافقت با برگزاری مناقصه عمومی، شرایط و نحوه اطلاع رسانی مناقصه ها به شورای شهر اعلام گردد ، با توجه به برگزاری مناقصه دلیل عدم ارسال شرایط و نحوه اطلاع رسانی مناقصه به شورای شهر چیست؟
4-     لایحه شماره 10-9941 مورخ 21/3/94 شهرداری موضوع اصلاح پروانه ملک آقای نعمتی ثانی و مصوبه بند یک از سیصد و سی و هفتمین جلسه شورا مبنی بر اقدام بر اساس دفترچه عوارض سال 94 و رعایت کامل ضوابط و مقررات  ، بر اساس چه قانونی نسبت به باز پرداخت کلیه عوارض پرداختی مالک اقدام نموده‌اید.
5-    مصوبه بند 2 از سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 20/7/94 مبنی بر قرارداد احداث پل عابر - تجاری بر روی بلوار شادی بدون هیچ اقدامی مسکوت مانده است و علت عدم پیگیری.تحقق موضوع از طریق مراجع قانونی ( کمیسیون ماده 5 ) چیست؟
6-    مصوبه بند 1 چهاصد و بیست و پنجمین جلسه مورخه 12/12/94 ، مصوبات کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری با  موضوع گزارش املاک شهرداری با امکان ایجاد پارک محله ای در مناطق عاری از پارک و فضای سبزو تهاتر و تملک کاربری های فضای سبز  هیچ اقدامی صورت نگرفته است .
7-    مصوبه مرتبط با تهیه طرح هندسی میدان سه گوش خالد نبی به منظور ایمن سازی محل ، موضوع بند 2 یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورا مورخ 1/7/93 با توجه به بروز مشکلات ترافیکی و تصادف مسکوت مانده و تاکنون هیچ اقدامی از جانب شما گزارش نشده است .
8-    موضوع بند 4 دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 4/3/94 مبنی بر بررسی و مطالعه و گزارش امکان ایجاد باغچه ها و فضای سبز حاشیه پیاده رو های سطح شهر مسکوت مانده است .
9-     بند 3 سیصد و هشتمین جلسه مورخه 23/4/94 موضوع اجرایی نمودن طرح تفکیک زباله از مبدا علیرغم تاکیدات و دستور العملهای اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و همچنین درخواست و اعلام آمادگی پیمانکارمربوطه، بدون هیچ گونه اقدامی مسکوت مانده است .
10-    مصوبه شورای شهر موضوع بند 1 دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 4/3/94 موضوع خرید هشت دستگاه کامیون پرس هشت تنی زباله و تاکید شورا مبنی بر لزوم مکانیزه نمودن حمل زباله توسط پیمانکاران بدون اقدام باقی مانده است .
11-    موضوع پروژه سرمایه گذاری موسوم به هاوش بصورت (ساخت . بهره برداری بیست ساله و تحویل به شهرداری) که با آقای محمدی عقد قراردادشده است ؛ با توجه به اینکه ایشان از مفاد قرارداد تخطی نموده و علیرغم تذکرات کتبی برای اجرای هتل که همانا از منافع عام پروژه است اقدام نکرده و تا کنون نیز از پرداخت مبالغ اجاره بهای مفاد قرارداد امتناع ورزیده و در نتیجه پس از گذشت سالیان نه تنها هیچ منفعتی از سرملیه گذاری یاد شده عاید شهر نشده است بلکه در ادوارگذشته سند عرصه ( بیت المال )خارج از مفاد قرارداد جهت دریافت وام ساخت هتل موضوع قرارداد به نام ایشان انتقال یافته است .  در این راستا شورای اسلامی شهر گنبد کاووس به منظور اعاده حقوق بیت المال طی مصوبات و مکاتبات رسمی از حضرتعالی خواستار پیگیری قضایی موضوع شده است لیکن از جانب حضرتعالی هیچگونه اقدام موثری در این راستا (از تاریخ اولین مصوبه و ابلاغ رسمی ) بعمل نیامده است .
از مصوبات ذکر شده ( بند3 از دویست و نود و چهارمین جلسه مورخه 18/3/94و بند 1 از سیصد و پانزدهمین جلسه 10/5/94 و  بند2 از سیصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخه 5/10/94طی نامه های شماره 200-1772 مورخ 19/5/94 و شماره 200-2877 مورخ 27/8/94 )
12-  طی نامه‌های مکررو موکد از جمله نامه شماره 200-3671 مورخ 21/10/93  به جنابعالی برای پیگیری ساخت و به ثمر رسیدن پارکینگ طبقاتی خیام جنوبی جنب آتش نشانی  ( به منظور تامین پارکینگ پروژه های شخصی ایشان در ملک شهرداری) دستور اقدام صادر شده است و تا کنون موضوع مسکوت مانده است . .
13-  برخلاف مصوبات شورا مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات در مورد تقاضاهای حذف پارکینگ ، جنابعالی  در موارد متعددی اقدام به صدور پروانه با حذف صدها واحد پارکینگ بدون اخذ نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی ایران نموده اید که  نتیجه آن تبدیل کل سطح خیابانهای شهر به پارکینگ و ترافیک سنگین و تضییع حقوق وحرمت شهروندان است.
14-  در جلسه مورخه 24/12/94 در صحن شورا و در حضور اعضای محترم شورا طی مذاکرات جاری جنابعالی  بیان داشتید \\\\\\\"در صورت طرح و تصویب موضوع جاریه بنده برای اقدام از مراجع بالادست استعلام خواهم نمود\\\\\\\" و پس از تذکر اعضا مبنی بر قانون شدن مصوبه شورا در صورت انطباق با قوانین جاریه کشور برای شهردار لازم الاجرا است شما بیان نمودید که \\\\\\\" شورا مصوب کند ، من اجرا نخواهم کرد . یا اجرا میکنم یا اجرا نمی‌کنم . در نهایت شما میتوانید مرا استیضاح و بر کنار کنید \\\\\\\". این امر نشانه عدم تبعیت از مصوبات شورا به اقرار حضرتعالی در صحن شورا است.
15-  در موارد مکرر در صحن شورا هنگام اظهار نظر ،  اعضا ء محترم با برخورد تند و لحن پرخاشگرانه شما مواجه شدند که برای پنج بار و در مورد اعضاء مختلف  این موضوع تکرار شده است و در مورد اخیر به تاریخ 23/1/95  در حین برگزاری چهارصدو بیست و یکمین جلسه  شورا حین اظهار نظر فنی یکی از اعضاء موضوع بصورت شدید تر تکرار و علاوه بر پرخاشگری با عصبانیت و لحن توهین آمیز و با حالت تهاجمی به سوی آقای عطالر حرکت نمودید که با وساطت سایر اعضا به بیرون از صحن شورا هدایت شدید. علت عدم رعایت شان و جایگاه شورا از سوی شما چیست؟

 

اخبار شهرستان گنبد کاووس را از طریق پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن دنبال کنید.

 

 

شبکه خبری گلستان، ایران و جهان:

telegram.me/TurkmensNews

                                                                                                                                                                                            

مطالب مرتبط:

بازدید فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان و کانال دا

توسعه خدمات الکترونیکی در روستاها مانع از مهاجرت روستاییان ب

افتتاح 24 طرح خوداشتغالی کمیته امداد گستان به مناسبت هفته دو

معرفی روستای قورپیلجا از توابع شهرستان گنبد کاووس+تصاویر

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری به مناسبت عملیات مرصاد در روست

درگیری مربی تیم تعاون گنبد با یک خبرنگار/ جواب انتقاد، مشت ن

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram