Date : Thursday, 17 January , 2019

Jemgyyet

oraza baýramy gutly bolsun oraza baýramy gutly bolsun

juma 15-nji iýun musulman ýurtlaryň aglabasynda oraza baýramy günidir.

Komondo Eyran - Eýranyň günorta gündogarynda bir terrorçy topar dargadyldy Eýranyň günorta gündogarynda bir terrorçy topar dargadyldy

Turkmensnews - Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi ...

tmjpg - Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň ۱۰-njy tomy çapdan çykdy

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saýlanan eserleriniň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabynyň nobatdaky – 10-njy ...

images - Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ...

1jpg 9qAq9r1 - Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin Awstriýanyň ...

unnamedjpg 0AXFtVp - Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 11 aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ۱۱ aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP