آخرین اخبار

  • تعیین سرپرستی صادق و امین از مهمترین حقوق اولیه ایتام است
  • تصمیم کنگره دربارۀ برجام، بر بحران کره‌شمالی تأثیر دارد
  • اعتبار يارانه سال آينده فقط 37 هزار ميليارد است
  • کشف 32 قطعه پرنده باقرقره زنده از یک صیاد متخلف در گنبدکاووس
  • شناسایی استعدادها، برنامه محوری هیات ووشو گلستان برای مدال آوری است

تاریخ : امروز شنبه 25 آذر 1396

Syýasat habarlary


p 1jpg 9i6RrNS - Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzda diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Çung ...
unnamedjpg 0AXFtVp - Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 11 aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde ...
unnamedjpg 0AXFtVp - Türkmenistanyň Prezidentiprokuratura edaralarynyň ulgamynda işgärleri wezipä belledi
Hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 1-nji derejeli ýurist Rahim Hekimowiç Ataýew Mary welaýatynyň prokurory ...
جستجو
تبلیغات