ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Jemgyýet

 • zbegistan 150x150 - Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

  Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

  TurkmensNews-  Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde korona barada we bu wirus bilen garşylaşmagyň ýollary barada gürrüň etdiler FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Şawkat Mirziýoýew bilen Sooronbaý Jeenbekow telefon arkaly söhbetdeşlikde bu kesele garşy netijeli göreşmek we onuň ikitaraplaýyn ...

  تاریخ خبر : ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

 • Türkmenistan krona 150x150 - Koronanyň ýaýramagy sebäpli Türkmenistanda täze ýük kanunlary girizildi

  Koronanyň ýaýramagy sebäpli Türkmenistanda täze ýük kanunlary girizildi

  TürkmenNews-   hökümeti korona wirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurtda täze transport kanunlaryny yglan etdiTurkmensNews şu gün FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň täze düzgünlerine görä, Garabogaz, Farp we Türkmenbaşy halkara portundan ýükler diňe ýerli ýük kompaniýalary tarapyndan daşalýar. şeýle hem ýük ...

  تاریخ خبر : ۰۷ فروردین ۱۳۹۹

 • روحانی 8 150x150 - prezident Ruhani:korona garşy göreşiň hasabatlary umyt berijidir

  prezident Ruhani:korona garşy göreşiň hasabatlary umyt berijidir

  Turkmensnews- Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti korona garşy göreş ştabynyň tabşyrgylaryny Eýran ilatynyň işe almaklaryndan gadyrdanlyk etmek bilen korona keseline garşy göreş barada Eýranyň boýdan başyndan gelip gowyşýan hasabatlar umyt berijidir diýip beýan etdi.

  تاریخ خبر : ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

 • پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلمی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹

  Mertebesi Belent Ýolbaşçy : 1399-njy ýyly önüm badalgasy ýyly

  TurkmensNews-  Yslam ynkylabynyň iň ýokary derejeli lideri Hijri 1399-njy Şemsi ýylyny "önüm badalgasy" ýyly diýip atlandyrmak bilen "önüm badalgasy" adamlaryň durmuşynda düýpli özgertmeleri girizmelidir diýip nygtadylar.

  تاریخ خبر : ۰۱ فروردین ۱۳۹۹

 • گلستان 4 150x150 - Eýranda her 10 minutda 1 adam koronawirus sebäpli ýogalýar

  Eýranda her 10 minutda 1 adam koronawirus sebäpli ýogalýar

  TurkmensNews-  Ilkinji gezek 2019-njy ýylyň dekabr aýynda HytaýyňUhan şäherinde hasaba alynan koronawirus häzire çenli  dünýäniň çar tarapynda 8 müňden gowrak adamyň ýogalmagyna sebäp boldy. Dünýäde 200 müňden gowrak adama ýokaşan Kowid-19 howply bolmaga dowam edýär. Eýranyň Saglygy goraýyş ministriniň metbugat geňeşçisi ...

  تاریخ خبر : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

 • ایتالیا 150x150 - Tutuş Italiýa karantin edildi

  Tutuş Italiýa karantin edildi

  Italiýa hökümeti Corona wirusy sebäpli karantin zolagyny tutuş ýurda giňeltdi.

  تاریخ خبر : ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

 • Eýranda Korona keseline uçranlaryň azyndan bir müň 600-si gutuldy

  Eýranda Korona keseline uçranlaryň azyndan bir müň ۶۰۰-si gutuldy

  TurkmensNews-  Eýranyň saglygy goraýyş ministrligi Eýranda Korona keseline duçar bolan adamlardan şu mahala çenli bir müň 669 adamyň hal ýagdaýlarynyň gowlaşyp bu keselden gutulandyklaryny habar berdi.   Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy gatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň başlygy Kianuş Jahanpur şu gün ...

  تاریخ خبر : ۱۸ اسفند ۱۳۹۸