ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

سوارکاری

 • بندرترکمن هفته پنجم تابستان 98 2 150x150 - گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن

  گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات اسبدوانی تابستانه بندرترکمن

  تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته پنجم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه 28 تیرماه با رقابت 50 رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در شش دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۲۹ تیر ۱۳۹۸

 • چهارم مسابقات اسبدوانی بندرترکمن 5 1024x675 1 150x150 - هفته پنجم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  هفته پنجم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته پنجم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه 28 تیرماه با رقابت 50 رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون و تروبرد در شش دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۲۸ تیر ۱۳۹۸

 • اسبدوانی تابستانه بندرترکمن 5 1024x683 2 150x150 - هفته چهارم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  هفته چهارم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته چهارم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه 21 تیرماه با رقابت 72 رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون و تروبرد در هفت دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۲۱ تیر ۱۳۹۸

 • dor 1 3 1 150x150 - “هفته پنجم” مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  “هفته پنجم” مسابقات اسبدوانی تابستانه گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  اخبار اسبدوانی – ترکمن نیوز: رییس هیات سوارکاری گنبدکاووس گفت: هفته پنجم مسابقات اسبدوانی تابستانه ۱۳۹۸ گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ترکمن صحرا با شرکت 53 رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار ...

  تاریخ خبر : ۰۷ تیر ۱۳۹۸

 • بندرترکمن 3 150x150 - گزارش تصویری هفته سوم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

  گزارش تصویری هفته سوم مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته سوم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه ۳۱ خردادماه با رقابت ۳۶ رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در شش دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

 • هفته سوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  هفته سوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته سوم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه 31 خردادماه با رقابت 36 رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در شش دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

 • dor 3 1 150x150 - “هفته سوم” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  “هفته سوم” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  اخبار اسبدوانی – ترکمن نیوز: رییس هیات سوارکاری گنبدکاووس گفت: هفته سوم مسابقات اسبدوانی بهاره 1398 گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ترکمن صحرا با شرکت 61 رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار ...

  تاریخ خبر : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

 • هفته دوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد

  هفته دوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته دوم رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه24  خردادماه با رقابت 56 رأس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در شش دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

 • Hafteye Dovom 2 150x150 - گزارش تصویری هفته دوم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس

  گزارش تصویری هفته دوم مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس

  اخبار اسبدوانی – ترکمن نیوز: هفته دوم مسابقات اسبدوانی بهاره ۱۳۹۸ گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ترکمن صحرا با شرکت ۵۶ رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

 • 4 57 150x150 - “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  “هفته دوم” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  اخبار اسبدوانی – ترکمن نیوز: رییس هیات سوارکاری گنبدکاووس گفت: هفته دوم مسابقات اسبدوانی بهاره 1398 گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ترکمن صحرا با شرکت 56 رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار ...

  تاریخ خبر : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

 • بندترکمن 17 150x150 - گزارش تصویری هفته اول مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

  گزارش تصویری هفته اول مسابقات اسبدوانی تابستانی شهرستان ترکمن

  اخبار اسبدوانی-تورکمن نیوز:  یوسف قزل، رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته اول رقابت‌های اسبدوانیتابستانه بندرترکمن جمعه 17 خردادماه با رقابت 49 رأس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در هفت دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار ...

  تاریخ خبر : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

 • بندترکمن 15 150x150 - هفته نخست کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  هفته نخست کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد+عکس

  سوارکاری-تورکمن نیوز:  رییس هیات سوارکاری شهرستان ترکمن گفت: هفته نخست رقابت‌های اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه 17 خردادماه با رقابت 49 رأس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در هفت دور هزارمتری در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

  تاریخ خبر : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

 • 4 57 150x150 - “هفته اول” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  “هفته اول” مسابقات اسبدوانی بهاره گنبدکاووس برگزار شد+عکس

  اخبار اسبدوانی – ترکمن نیوز: رییس هیات سوارکاری گنبدکاووس گفت: هفته اول مسابقات اسبدوانی بهاره 1398 گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ترکمن صحرا با شرکت 68 رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار ...

  تاریخ خبر : ۱۶ خرداد ۱۳۹۸