ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

ترکمنستان

  • 150x150 - ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان به ایران

    ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان به ایران

    ترکمن نیوز: محموله‌ای حاوی یک میلیون عدد ماسک بهداشتی اهدایی از سوی دولت جمهوری ترکمنستان طی مراسمی در نقطه صفر مرزی لطف‌آباد شهرستان درگز واقع در شمال خراسان رضوی تحویل جمهوری اسلامی ایران شد.

    تاریخ خبر : ۰۱ فروردین ۱۳۹۹