Date : Saturday, 21 July , 2018

Büyük İpek YoluTurkmenNews- Bugün Başkent Aşkabat’ta Türkmen-Türk ortak bilimsel konferans gerçekleştirildi.

Bu konferans 2018 Yılının “Türkmenistan: Tarihi İpek Yolunun Kalbi” olarak ilan edilmesi vesilesiyle düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenen konferansta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Sayın Mustafa Kapucu bir sunum yaptı. Türkmen-Türk ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Sayın Kapucu, Türkmenistan’ın girişimleriyle Büyük İpek yolunun yeniden hayata geçirilmesinde önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Bu ayın ilk günlerinde açılışı gerçekleşen Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanını buna örnek gösteren Sayın Büyükelçi, TANAP projesinde Türkmenistan’ın yer almasının enerji alanında Büyük İpek yolunun yeniden hayat bulması için önemli olduğunu ifade etti. Bu hattın sadece Türkmenistan için değil, başta Türkiye olmak üzere Avrupa için de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü rektör yardımcısı Jumamurat Gurbangeldiyev’in moderatorliğinde gerçekleşen konferansta daha sonra söz alan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarihi perspektiften Büyük İpek Yolunun öneminden bahsetti ve örneklerle İpek yolunu anlattı. Sayın Kafkasyalı, İpek yolunun kalbinin Türkmenistan olduğunu belirtti ve yeniden hayata geçmekte olan Büyük İpek Yolunda Türkmenistan’ın önemini vurguladı. Konferansta ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri Begenç Mayıyev ve Ayna Baymuradova tarihi İpek yolu konusunda değerli bilgiler paylaştı. Konferans kapsamında ayrıca Türkmen ve Türk karma resim sergisi açıldı. Karma Resim sergisinde Türkiye ile Türkmenistan’ın tarihi ipek yolunun izlerini yansıtan fotoğraflar sergilendi. Konferansda ayrıca Türk Hava Yollarının sunumu ile, tarihi İpek Yolunu anlatan kısa film gösterimi oldu.

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP