Date : Wednesday, 23 May , 2018

Eyran 300x169 - Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna garamazdan Ýewropa bileleşigi yrarynda duranlygyny yglan etdiTurkmensNews – Ýewropa bileleşigi ,Ýewropa ýurtlarynyň resmileri we birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary ýadro ylalaşygyndan çykmak baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumyna gaýtawul berdiler.

Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugerini öten agşam Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň ýadro ylalaşygyndan çykanlygyny yglan etmeginden soňra beren gürrüňlerinde Ýewropa bileleşigi ýadro ylalaşygyny goramagyň yzyndadyr diýip nygtap geçdi.

Britaniýanyň premýer ministri Treza meý, Germaniýanyň kansleri Angella Merkel we Fransiýanyň prezidenti Emanuel makeron bir beýannama boýunça ýadro ylalaşygyna ygrarlydyklaryny yglan etdiler.

Habarlar

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna garamazdan Ýewropa bilel...

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Ge...

Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary ...

Garajaoglan

Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň ۱۰-njy tomy çapdan çyk...

Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP