کلاله,راه چاتال,تصادف موتور با وانت مزداحوادث-ترکمن نیوز-  سرپرست جمعیت هلال احمر کلاﻟﻪ اﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻧﻮﺟﻮاﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن های ایران،  قلی ﺩﻫﻨﻪ ﮔﻔﺖ: ﻳک ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺰﺩا ﻭاﻧﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭاه ﭼﺎﺗﺎﻝ ﺑﺎ یک ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: پاﻳﮕﺎه امداد و نجات بین شهری چاتال، ﭘﻠﻴﺲ ۱۱۰ و اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻗلی دﻫﻧﻪ اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮاﺭ ﻛﻪ یک ﻧﻮﺟﻮاﻥ ۱۷ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻡ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ.

ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛه ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭسی اﺳﺖ.

http://turkmensnews.com
yjc

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۳:۳۷

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

کد خبر :

35517

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک