کدام کرونا؟تورکمن نیوز کرونا، فقط ویروس نیست؛ هر چیزی و هر کسی که آرامش من و شما را بگیرد، کروناست.
کرونا فقط ویروس نیست هر چیزی و هر کسی که ما را از فهم درست مسائل و آگاهی و خویشتنداری دور کند کروناست.
کرونا می‌تواند رفتاری باشد که ما را به جان هم بیندازد و ما را از قضاوت درست و منطقی محروم نماید.
کرونا می‌تواند ویروسی باشد که وقتی کسی به خاطر یک عدد قرص نان جلویت را بگیرد، بدنت را در می‌نوردد.
کرونا می‌تواند ویروسی باشد که مثل تبر به جان حقوق شهروندی، فرهنگ و هویت قومی‌ات باشد.
کرونا می‌تواند عامل ویروسی ‌گریه‌آور در بدن آن مادری باشد که قرزند نان آور خانه‌اش را در دریای طوفانی معیشت قایق‌اش واژگون می‌شود و جانش را از دست می‌دهد.
کرونا می‌تواند کشنده باشد ولی کشنده‌تر از آن آن کرونایی است که مختوم قلی می‌گوید فقری است که نمی‌کشد ولی باز کاری می‌کند که نتوانی بخندی.
کرونا می‌تواند ویروسی باشد که به کامپیوتر مغز یک فرد یا گروهی از شهروندان شاید هم به عنوان نامزدهای احتمالی حمله کند و برای یک حرکت عاری از هیجانات شخصی و منافع جامعه سیستم فکری‌اش را به هم بریزد و هیچ کدام به نتیجه مطلوب نتوانند برسند.

 

✍️رشید نافعی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۲۰:۴۵

۰۱ اسفند ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک