تورکمن نیوز:  در وضعیت گذار پیچیده ای متاثر از کشاکش دنیای سنت و مدرنیته فعلی قرار گرفته ایم که نوعی بی تفاوتی مساوی با مرگ پنهان میباشد. به عبارتی افسردگی اجتماعی نیز نام گرفته است . میطلبد برای زنده ماندن الزامات خاص آن شرایط مورد تامل و عمل ما قرار گیرد و به نحوی بایسته است برای مقاومت در برابر آسیب های آن روح و روان آدمیان تقویت گردد .با این مبنا چند توصیه واقع بینانه و عینی منعکس میگردد .
۱ برای خطاب قرار دادن همدیگر درفضای مجازی ازالفاظ و واژها چه پیشوند ی و چه پسوند ی از” جان و استاد و …استفاده ننمایم و به شدت برای باوراندان حرفهایمان از “قسم خوردن “اجتناب نمائیم.
۲٫در فضای مجازی و رسانه ای اگر بحث میکنیم آرام و منطقی حرفمان را بزنیم و بحث نمائیم و قضاوت نهایی را برای عموم مردم واگذار کنیم. اگر از کسی یا حرکت ادبی یک گروهی خوشمان نیاید و موافق نیودیم سعی نکنیم برای به کرسی نشاندن ایده خودمان با تهمت و افتراهایی نا روا متوسل به جریانات و ابزارهایی خلاف وقع شویم .
۳٫سعی نمائیم و اراده کنیم زبان مادری خودمان را در حد امکان درست صحبت کنیم. به ویژه میطلبد اگر مسوولی با صدا و یسما مصاحبه مینماید نگوید..(شو پروژه تشریف فرمایی معاون رئیس جمهور بیلان هفته دولت -دا افتتاح بولیا.)
۳٫ با مطالعه و تمرین اهداف، احساسات و محدوديت هاي خويش را بشناسيم و با آرامش با آنها برخورد نماييم. سعي نماييم بعضي از راه‌هايي كه باعث شناخت ماا از خود مان،هویتمان ،تاریخمان و اينكه چه چيزهايي ما را خوشحال مي‌كند، پيدا کنیم.‌ به عبارتی به خودمان و تاریخمان خودآگاه شویم وشاید سختمان است ولی سعی نمائیم از این کار به یک لذت درونی برسیم.
۲٫در مراسم عروسی فقرا بیشتر شرکت کنیم.
۳٫ بدون چشم داشت و انتظلر منفعت با دوستانمان هم نشینی و یا برای کاری حمایت نمائیم .
۴٫موسیقی و آیدئم ساز زیاد گوش کنیم . حتی اگر شده یک دوتار در خانه داشته باشیم و گاهی صدایش را در بیاوریم.
۵٫سعی نمائیم بیشتر بخوانیم و بنویسیم .اگر مینویسیم برای رشد دادن آگاهی مردم نوک قلم ها بچرخد.شاید اکنون مردم برای خواندن وقت و حوصله و توانایی نداشته باشند ولی با این اعتقاد بنویسیم که وضعیت بدجوری و با سرعت نوری در حال گذار است.
۶٫اگر وضعیت و مشکل اقتصادی حادی نداشته باشیم برای کوهنوردی ساده و دور هم نشینی برای مطالعه و خواندن وقت بگذاریم و برای اینده نیز چیزی مکتوب داشته باشیم.
۴٫ اعتمادهای اجتماعی و فردی بین همدیگر را تقویت نمائیم. حدالامکان روراست و شفاف برخورد نمائیم و اگر اینکار را نتوانستیم الزامی نیست تمام حرفها را بزنیم مهم این است فقط دروغ نگوئیم.
۸٫خودمان و افکارما ن را برای آیندگان و نسل بعدی سالم تحویل دهیم…..
ایام بکام و به امید فرداها…

 

نوشته: رشید نافعی

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۵:۳۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کد خبر :

60206

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک