چقدر خوب است قدر شناس باشیمیادداشت-ترکمن نیوز-  حضور مردم بهترین تسکین درد باز ماندگان است امروز انتظار می رفت از پیشگامان همیشه در صحنه تعداد زیادی درمراسم شهید احمد عبدالحسینی شرکت میکردند خصوصا بانوان ترکمن چون این فرد دلیر در منطقه ترکمن جان برکف مردم شد و حضور بانوان نیاز بود.
در لحظه ورود خواهران مرحوم روی خوش نشان ندادند البته حق داشتند درمیان گریه هایشان گفتند برادر ما جانش را برای شما ازدست داد ولی شما برای نجاتش کاری نکردید ونفرت خاصی درنگاهشان بود درکنارگریه هایشان گریه کردم ولی سنگینی نگاهشان دلم را بیشتر به درد می آورد جمعیت خیلی زیاد بود و تنها ۵ نفر با لباس ترکمنی حضورداستند از شخص نوحه خوان تقاضا کردم اجازه بدهد چند دقیقه ای میکروفون را بگیرم اعلام کردم که به نمایندگی تمام مادران وهمسران ترکمن خدمت رسیده ام که بر دستان مادری که چنین فرزندی پرورانده است بوسه بزنم وخطاب به همسر مرحوم نیز گفتم حضور افراداز قسمت های مختلف استان را درمراسم شاهد هستم و با وجود همدرد بودن با شما وسرپرست خانوار بودن غبطه خوردم ورو به خدا گفتم کاش همسر من نیز درچنین موقعیتی مرحوم می شد واین ارزش را کسب می نمود و…
واقعا مرگ با عزت قسمت هرکسی نمی شود
هنگام خروج اینبار خواهرو مادر مرحوم خودشان باروی گشاده بدرقه نمودند
پس از آن به نمایشگاه استان که محل اسکان بود رفتیم وبا دستان خودمان امانتی های دوستان را به دستشان رساندیم شاهد چهره هایی بودیم که بیشتر به مرده های متحرک شبیه بودند تا افراد زنده، خدایا رحمانی و رحیم
به اشک های چشم زنان وبغض هایپنهان مردان سرزمینم رحم کن.

نوشته: جمیله بهنام

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۹:۵۰

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک