سازش و تفاهم در جامعهیادداشت-ترکمن نیوز-  اوایل انقلاب سازش و سازشکاری معنای خوبی نداشت. سازشکاران در جرگه ی خیانتکاران قرار می گرفتند.

سازشکار به افراد غیر انقلابی و میانه رو که هیچ میانه ای با تندروی و افراطی گیری نداشتند گفته می شد. افراد هر چه تندروتر و انقلابی تربودند و سخنان آتشین و احساسی و هیجانی به زبان می آوردند مورد استقبال جوانان و دانشجویان و قشرهای مدرن جامعه قرار می گرفتند.

اما به موازات فروکش کردن احساسات و عواطف و تندروی های اوایل انقلاب این ارزش نیزجایگاه خود را از دست داد. امروز شهروندان به افراد تند وافراطی و غیر منطقی روی خوش نشان نمی دهند.

امروز یکی از نیازهای اساسی جامعه سازش و تفاهم گروهها و جناحهای سیاسی و سیاستمداران کشور در جهت تحقق مطالبات مردم و رعایت منافع ملی است. اما خواست مردم و منافع ملی چیست در انتخابات آزاد و حتی نیمه آزاد و نیمه دموکراتیک رقابتهای ریاست جمهوری مشخص می شود.

اما اصولگرایان محافظه کار علیرغم شکستهای پیاپی در انتخابات سراسری بازهم تسلیم رای مردم نمی شوند. با انواع ترفندها و حیله ها راه خود را خواست مردم می دانند. این که مشکلات جامعه حل نمی شود یا دیرترحل می شود و به موازات آن پیشرفت و ترقی جامعه هم کُند است یکی ازعواملش همین عدم سازش و تفاهم گروهای داخلی است. هر کس راه خودش را حق مطلق و راه طرف مقابل را باطل مطلق می داند. هیچ حظی از حقیقت برای طرف مقابلش قایل نیست.

این دو پارگی درعقاید و دیدگاهها باعث دوپارگی و شکاف عمیق در میان مردم و مسئولان و حکومت هم می شود. افشاگری فسادها و اختلاسها برای سلامت جامعه خوب است. اما بدون اینکه در دادگاهی علنی و عادل و منصف وبی طرف مورد رسیدگی قرار گرفته فصل الخطاب وفیصله بخش دعواها شود خود سرآغاز دعواهای جدید گردد،

این عدم رشد و بلوغ فرهنگ سیاسی مقامات بلند پایه در طول چهل سال حکومت برمردم را نشان می دهد. به جای اینکه با انباشت تجربه و کشف راههای جدید اعتماد مردم را جلب کنند سال به سال از میزان آن می کاهند. جامعه ی بدون سازش و پرتنش و بی ثبات عقب مانده هم خواهد بود.

نوشته:امان محمد خوجملی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۱۰:۴۵

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک