حکومت 209x300 - پیروی دولت از حکومت یا حکومت از دولتتورکمن نیوز:  گویا ما عایز دت کرده ایم تجارب بشری در امور حکومت داری را کنار بگذاریم یا بطور کلی نادیده بگیریم. در صورتیکه استفاده از تجارب دیگران هیچ عیب و ایرادی ندارد و یک امر معمول و پذیرفته شده است. تفکیک قوا، تفکیک دولت از حکومت، احزاب و مطبوعات و رسانه های آزاد، نهادهای مدنی در کنار دولت و حکومت برای تسهیل امور است. در کشورهای دموکراتیک دولت و حکومت را از یکدیگر جدا کرده اند. دولت یعنی قوه ی مجریه و حکومت یا نظام یا رژیم همان سیستم حقوقی ثابت یا قانون اساسی می باشد که در راس آن امپراطور یا پادشاه یا ملکه قرار دارد و از قانون اساسی پاسداری می کند. در این کشورها دولت و مجلس با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند و حکومت نیز از تصمیمات دولت پیروی می کنند تا خواست مردم محقق شود. این روش حکومتی سبب می شود مردم در صورت ناراحتی و نارضایتی دولت را برکنار و ساختار اصلی که همان حکومت و سیستم حقوقی است سالم بماند. این تمهیدات برای این است درطغیانها و شورش ها اساس مملکت که رژیم است آسیب نبیند.

اما در ایران این امور چندان رعایت نمی شود. مردم با رای خود دولت و مجلس را انتخاب می کنند اما دولت و مجلس در ساختار واقعی نه، در ساختار حقوقی قادر به انجام اصلاحات و تغییرات لازم در جهت تحقق خواست مردم نیستند. دولت و مجلس و قوه ی قضائیه بیشتر تابع حکومت هستند تا خواست مردم. به همین سبب هم فاصله اعتراضات سال به سال کوتاه تر می شود. ما از سال ۷۸ تا کنون چهار بحران اعتراضی داشیم که به هیچ یک از آن خواستها توجه نشده است. در کشورهای دموکراتیک این اعتراضات بیشتر برای برکناری دولت است تا رژیم. اما در ایران چون دولت و مجلس و تصمیم گیر اصلی و نهایی نیستند در نهایت به ناچار اعتراضات به سمت و سوی حکومت چرخش پیدا می کند و کل حکومت را در معرض تهدید و فروپاشی قرار می دهد.

نارضایتی و اعتراضات در همه ی کشورها هست. مثلاً در فرانسه حدود یک سال است جنبش جلیقه زردها تظاهرات می کنند دولت فرانسه بدون اینکه تلفاتی برجای گذاشته باشد آنرا کنترل کرده است و اعتراض را حق مردم می دانند. ما هم در ایران اعتراض را حق مردم می دانیم ولی آنرا تحمل نمی کنیم و آنرا ظرف دو روز با تلفات بسیار زیاد جمع و اعلام پیروزی می کنیم. بدون اینکه زمینه های پیدایش آنرا از بین برده باشیم. علت اینکه اعتراضات مردم علیه حکومت سوق پیدا می کند به خاطر کاهش اختیارات دولت و مجلس در طی سالهای اخیر است . مردم معترض به کانون اصلی قدرت اعتراض می کنند تا آنها اصلاحات و تغییرات را لازم در جهت خواست مردم انجام دهند. اگرمشکلات به موقع حل و فصل نشود انباشتگی آن ساختارها را خراب و ناکارآمد می کند. این چرخه باطل باز هم زمینه های اعتراضات را بیشترو خسارات احتمالی را افزایش می دهد.

راه حل این مشکلات بازگشت به قانون اساسی و قرار گرفتن دولت و مجلس و قوه ی قضائیه در جایگاه واقعی خود است. حکومت علاوه بر آن با واگزاری بخشی از اختیارات خود به دولت و مجلس و با بی طرف کردن قوه ی قضائیه زمینه های شورش علیه خود را از بین ببرد و دولت و مجلس را طرف حساب مردم قرار دهد. نارضایتی مردم هر چقدر هم بیشتر و شدیدتر باشد باز هم اصل نظام سالم خواهد ماند و از خرد شدن ساختارها و سیستمها جلو گیری خواهد شد. ساختارها و سیستمها با انباشته شدن تجربه ها و تکامل فرایندها با آزمون و خطای فراوان در طول زمان و با هزینه های بسیار زیاد به دست می آیند نباید در اثر اعتراضات مردم دچار بی ثباتی و انقراض شوند. چون در آنصورت همه چیز از صفر شروع خواهد شد وسبب تداوم عقب ماندگی بیشتر می شود. چند روز پیش آقای طائب یکی از مسئولان سپاه گفته است(( سران قوا سیاست گذار نظام نیستند بلکه مجری و کارگزار نظام هستند)) نقل به مضمون. مؤید مطالب فوق است که باید هر چه زود تر کنار گذاشته شود. باید حکومت را از زیر ضرب فشارها آزاد و آنرا به دولت و مجلس با اختیارات کافی منتقل کرد.

 

✍️

امان محمد خوجملی
هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۱۸:۱۸

۳۰ آذر ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک