پیروزی مدعیان در روز شکست خاتموالیبال-ترکمن نیوز-  خاکریز چهاردهم نیز سپری شد.هفته ای که شکاف برخی از تیمها در بر آورده نکردن بودجه باشگاه عمیقتر شد.

پیکان ترکاشوند در حالیکه گیم اول را به ش.ارومیه واگذار کرده بود اما در ست های بعدی ارومیه را زمینگیر کرد.

عقاب نهاجا نیز در برابر سایپا مردانه جنگید و زورش به یاران پیمان اکبری که حسینی را از تبریزیها قاپیده بود نرسید.

پیام خراسان در سه ست متوالی کاله آمل را رهسپار خانه کرد و یاران دامغانی تیم ته جدولی دورنا را شکست دادند.

اما پایتخت والیبال که بواسطه حمایت رسانه و هواداران روزهای خوشگلی را سپری می کند تیم پر انگیزه شهروند اراک را شکست داد و حاشیه امنیت خوبی را برای خود مهیا ساخت.

اما مسئولین شهرداری گنبد به یاد داشته باشند که این همدلی ایجاد شده در فضای کنونی والیبال را مدیون عزیزان در رسانه باشند که وفاق و نشاط فوق العاده ای را بوجود آوردند.

قلم بدستانی که برای اطلاع رسانی هواداران از جریان بازی سفر به استانهای مختلف را به جان خریده تا شعف این پیروزیها دو چندان شود‌.یراسنی روابط خصوصی باشگاه چقدر وقت هزینه کرده برای هوادار؟

 

خبرنگار ورزشی ترکمن نیوز: شیرمحمد شیروانی

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۰:۰۶

۰۷ دی ۱۳۹۷

کد خبر :

42664

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک