پیامد های ناشی از نواختن زودهنگام زنگ انتخابات مجلساجتماعی-ترکمن نیوز-  پر واضح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند تا براساس شرح مصرح قانون ایفای نقش نمایندگی نمایند و اما از آنجایی که در موسم انتخابات عمدتا بجای تاکید بر وظایف اصلی قانونی و برنامه های موردنظر کاندیدا برای توسعه متوازن جامعه، به وعده های خارج از حوزه وظایف و اختیارات نمایندگی پرداخته میشود ،موکلین نیز دامنه مطالبات خود را معطوف به همان وعده های انتخاباتی مینماید و در این مسیر بدلیل عدم تحقق خواسته ها از صف حمایتی جدا و چه بسا از همان روزها بدنبال گزینه دیگری برای دوره بعدی انتخابات به تکاپو میافتند.

در این بین عمده نمایندگان فعلی نیز متاسفانه تحت تاثیر چنین رویکردی قرار میگیرند و ،باصطلاح برای عقب نماندن از قافله ، بیم آن میرود که اقدامات و پیگیریهای آنان نیز رنگ و بوی انتخاباتی بخود بگیرند و در حقیقت بسیاری از اولویتها نیز فدای فضای زودرس انتخاباتی می گردد .

لذا برای افزایش بهره وری اقدامات نمایندگان حاضر ، لزوم تعامل دو سویه منتقدین و حامیان و سایر گروههای مردمی و نمایندگان بیش از پیش احساس میگردد تا از ظرفیتهای بالفعل در راستای توسعه کشور و منطقه بهره برداری گردد و گرنه در صورت چشم بستن به مشکلات موجود، جامعه همواره تحت تاثیر چنین رویکرد و فضای زودرس انتخاباتی، دچار آسیب جدی و در حقیقت فرصت سوزی خواهد شد.

جامعه نیازمند تعقل ، تدبیر و آرامش و رفاه است .بیایید با احصاء الویتهای بنیادین از توان و ظرفیت موجود نمایندگان و سایر مسئولین در مسیر تحقق اهداف یاد شده گام برداریم.

دکتر سعید یلقی/تورکمنیا

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۶:۵۲

۰۹ دی ۱۳۹۷

کد خبر :

42848

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک