پروژه توسعه روستایی ارگانیا داشلی برون جهانی شدگنبدکاووس-ترکمن نیوز-  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس گفت: “پروژه ارگانیا” در جهت توسعه روستایی شهرستان گنبدکاووس بهترین پروژه توسعه روستایی جهان معرفی شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌های ایران؛ به نقل روابط عمومی استانداری، عبدالقدیر کریمی تصریح کرد: از سوی متخصصین حوزه اقتصادی سازمان ملل، پروژه خشک کردن میوه از انرژی خورشیدی داشلی برون توسط دکتر احراری مدیرعامل شرکت هنگام به عنوان بهترین پروژه توسعه روستایی در سال ۲۰۱۹ در جهان انتخاب شد.
وی همچنین یادآور شد: ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﮐﺸﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺯی ﮔﻨﺒﺪﮐﺎﻭﻭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭی ۹۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎی ﺩﻭﺯﺍﻟﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺯی ﺩﺍﺷﻠﯽ ﺑﺮﻭﻥ فعال است.
کریمی افزود: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۹۴ ﺗﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮓ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻭی ﮔﻔﺖ: درحال حاضر ۱۳۰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت که ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ تولید ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺯ ۱۲۰۰ ﺗﺎ ۱۳۰۰ ﺗﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﺗﺮ، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻴﺐ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺑﺎﻫﺎی ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﮓ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۰:۰۴

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

کد خبر :

47130

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک