ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ورزشی

خبرهای ورزشی

ورزشی

خبرهای ورزشی

  • مسعود سلطانی فر "وزیر ورزش و جوانان کشور" اسبدوانی گنبد کاووس

    مجموعه سوارکاری گنبدکاووس به بخش خصوصی می شود

    سوارکاری-ترکمن نیوز-  وزیر ورزش و جوانان از واگذاری مجموعه سوارکاری گنبدکاووس به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این مجموعه بزرگ پس از واگذاری و در راستای اصل 44 با مشارکت این بخش بازسازی شده و توسعه می یابد.