2 300x185 - نمایندگان دوره یازدهم مجلس استان گلستان و کمیسیون های تخصصی مجلس!ترکمن نیوز: یکی از کارهایی که نمایندگان مجلس در بدو ورود به مجلس انجام می دهند انتخاب کمیسیون های تخصصی مجلس می باشد.

مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نحوه عضویت نمایندگان در كمیسیون های تخصصی را مشخص کرده است که طبق آن نمایندگان براساس فاکتورهای قید شده در آیین نامه امتیازبندی شده و به عضویت کمیسیون‌های تخصصی مجلس درمی آیند.

امتیازبندی بر اساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در كمیسیون است.

از این بین نمایندگان استان گلستان نیز فرم های ثبت نام برای کمیسیون های تخصصی را پر نموده و اسامی اولیه اعضا نیز مشخص گردیدند که بر همین مبنا:

امان قلیچ شادمهر نماینده مردم گنبد کاووس اولویت اول خویش را کمیسیون برنامه و بودجه، محاسبات انتخاب و با امتیاز ۶۲۵ نفر ۳۶ و اولویت دوم وی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری می باشد که با امتیاز ۹۰۰ نفر ۳۹ در لیست اولیه قرار دارد

غلامعلی کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان نیز به مانند شادمهر اولویت اول خویش را کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات انتخاب نموده تا با امتیاز ۷۱۰ نفر ۳۱ این لیست قرار گیرد، اولویت دوم وی نیز کمیسیون عمران می باشد که با امتیاز ۸۳۵، بیست و هشتمین نفر در لیست این کمیسیون قرار گیرد.

غلامرضا منتظری منتخب مردم گرگان و آق قلا انتخاب نخست خویش را کمیسیون فرهنگی قرار داده تا با ۱۴۰۰ امتیاز سومین نفر از لیست اولیه قرار گیرد، همچنین در اولویت دوم نیز با همان امتیاز ۱۴۰۰ در لیست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ۲۴ جایگاه را به خود اختصاص داده است.

رمضانعلی سنگدوینی دیگر منتخب مردم گرگان و آق قلا نیز در وهله اول با ۹۲۵ امتیاز، دهمین نفر از لیست کمیسیون انرژی قرار گرفته، در اولویت دوم نیز با ۷۰۰ امتیاز نفر ۵۸ در لیست کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است.

رضا آریان پور از حوزه شرق گلستان در اولویت اول کمیسیون بهداشت و درمان را انتخاب نموده تا با ۱۲۵۰ امتیاز در رده ۹ لیست ارائه شده قرار گیرد، اولویت دوم ایشان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می باشد که با ۶۲۵ امتیاز نفر ۵۵ در این لیست می باشد.

رحمت الله نوروزی از علی آباد کتول نیز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را در اولیوت خویش قرار داده تا با ۷۱۰ امتیاز در رده ۳۳ این لیست قرار گیرد، وی اولویت دوم خویش را کمیسیون صنایع و معادن انتخاب نموده تا با ۷۱۰ امتیاز، نفر ۵۲ لیست اعضای اولیه این کمیسیون قرار گیرد.

در حوزه غرب گلستان نیز انتخابات به دور دوم کشیده شده است و بر همین مبنا، منتخب این حوزه به کمیسیونی که به حد نصاب نرسیده وارد خواهد شد.

در ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌شود: مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به شرح مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس است. تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل نوزده و حداکثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد ۳۹ تا ۴۴ آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.

پیش بینی میشود منتخب گنبد با توجه به امتیاز و جایگاه وی در لیست در هر دو کمیسیون منتخب خویش حضور نداشته باشد، کوهساری نیز شاید و با توجه به قرائن به اولویت دوم خویش یعنی کمیسیون عمران ورود پیدا کند، در غیر این صورت وی نیز به کمیسیون های حد نصاب نرسیده منتقل خواهد گشت، منتظری به طور قطع در اولویت نخست خویش یعنی کمیسیون فرهنگی عضو خواهد شد و دیگر منتخب حوزه مرکز استان نیز جایگاهی در کمیسیون انرژی خواهد یافت، منتخب شرق استان در کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان اولویت نخست ورود خواهد نمود و رحمت الله نوروزی نیز به احتمال بالا در یکی از کمیسیون های به حد نصاب نرسیده حضور خواهد یافت.

✍️ آرمان خرمالی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۲۱:۰۳

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک