ghanoon 28sh 300x225 - نقض قانون بخاطر اجرای قانونمردم-مسئولین-تلنگر-ترکمن نیوز-  صبح روز دوشنبه ۱۹ شهریور جاده مسير کلالهمراوه تپه در حرکت بودیم خودروی پلیس راه چاتال جلوتر از ما حرکت میکرد.

بین روستای پاشای و قپان خودروی پلیس راه، راکب موتوری را که در تصویر مشاهده میشود را با سرعت به کنار جاده هدایت نمود بطوری که موتور سوار دستپاچه شده بود و پلیس بدون اینکه خودروی خود را به شانه جاده هدایت کند در مسیر تردد خودروهای عبوری توقف نموده و باعث توقف سریع و خطرناک خودروهای عبوری که از پشت سر پلیس میامدند گردید.

مواردی که در زمان وقوع این صحنه لازم بود انجام بگیرد از قرار زیر میباشد.
پلیس میتوانست جلوتر از موتور سیکلت خودروی خود را به شانه امن جاده کشیده و موتور سیکلت را متوقف نماید.
کار پلیس کار حادثه سازی بود چون امکان داشت موتورسیکلت از جاده منحرف گردیده و باعث افتادنش شود و دو نفر در این بین مصدوم یا خدای نکرده مشکل دیگری برای انان پیش بیاید.
توقف ناگهانی پلیس باعث شد که خودروهای پشت سری با مشکل توقف نمایند .

خودروی پلیس درست در محل تردد خودروها و بدتر از آن جایی که خط ممتد بود توقف کرد، در اين حالت اگر هر خودرويي از پشت با خودروي پلیس برخورد مي​کرد مقصر شناخته میشد و اگر میخواستند خودروی خود را به سمت چپ جاده هدایت نموده و سبقت بگیرند بدلیل ممتد بودن جاده بازهم مقصر شناخته میشدند، چه بسا که با وجود تردد خودروی وانت و سواری از روبرو خطر تصادف شاق به شاق هم پيش آمد و ممکن بود هرگونه اتفاق پیش بینی نشده و جبران ناپذیری حادث شود.
اعمال قانون به چه قیمتی؟

خبرنگار: عطابردی خانی

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۹:۳۲

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

کد خبر :

35713

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک