نقد عملکرد یک خبرنگاریادداشت-ترکمن نیوز-  جمعی از جوانان شهرستان مراوه تپه با انتقاد از عملکرد لطیف ایزدی و کانال تلگرامی اش نوشتند:

مردم شهرستان کلاله و مراوه تپه با اتحاد توانستند دو دوره نماینده ای را به مجلس بفرستند و این اتحاد شیرین هنوز نیز برقرار است و ادامه خواهد داشت. نقد و انتقادسازنده باعث پیشرفت هر جامعه میشود اما انتقادهای بیجا که باعث برهم زدن نظم میشود قابل قبول نیست. آقای لطیف ایزدی که بومی شهرستان مراوه تپه نیستند و برای بیشتر مردم شهرستان مراوه تپه ناشناس هستند و ایشان بیشتر مشکلات غرب مراوه تپه را منعکس میکنند و تاکنون نیز انتقادی ازعملکرد فرمانداری یا نماینده نداشته اند و بیشتر به غوغا دامن زده اند و انتقادهای ایشان اتحاد شیرین مراوه تپه را شکننده کرده است .

آقای ایزدی خواهش میکنیم انتقادهای یکجانبه را کنار بگذارید و بر اختلافات قبیله ای دامن نزنید. ما این اتحاد را آسان بدست نیاوردیم که حاصل آن یک نماینده فعال از مراوه تپه است و افتخار میکنیم. ما خواهان حفظ این اتحاد هستیم. آقای ایزدی مشکلات مراوه تپه فقط در غرب شهرستان متمرکز نشده است. شزق آن نیز از محرومیت رنج میبرد. انتقاد و خبرنگاری باید فقط منعکس کننده محرومیت و رنجهای مردم باشد نه غوغاسالاری وکسب نام ونان .

بهتراست حساسیت های شهرستان مراوه تپه را درک کنید و براختلافات دامن نزنید. بیشتر ساکنان شهرستان مراوه تپه از اختلافات ناراحت هستند و براتحاد برای پیشرفت شهرستان تاکید میکنند. کانال الکامیز نیز بهتر است یکجانبه به قاضی نرود و آقای ایزدی را معصوم ازگناه نکند و برحل اختلاف تاکید کرده و پیام آور اتحاد و همدلی باشد. امیداوریم طرفهای مناقشه در میزمذاکره نشسته و اختلافات را حل کنند و کانال الکامیز و آقای ایزدی نیز فضای شهرستان مراوه تپه رابیش از این ملتهب نکند.
مردم شهرستان مراوه تپه اتحاد و همدلی خود را حفظ خواهندکرد.

آمین یارب العالمین.
جمعی از جوانان شهرستان مراوه تپه/تورکمنیا

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۹:۰۹

۰۳ بهمن ۱۳۹۷

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک