عبدالرضا مسلمی ترکمن نیوز 300x182 - مهم‌ترین فلسفه تشکیل سازمان تعاون ایجاد همگرایی و همدلی کشاورزان برای افزایش کیفی و کمی تولید مداوم در کشور استترکمن نیوز: معاون توسعه تعاونیها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مهم‌ترین فلسفه تشکیل تعاونی‌ها ایجاد همدلی و همگرایی کشاورزان در بخش تولید و افزایش کیفی و کمی تولید پایدار در کشور است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛ دکتر عبدالرضا مسلمی در مصاحبه اختصاصی با ترکمن نیوز اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۵۰ بر اساس قانون که مجلس تصویب کرد تاسیس شد.

وی افزود: این سازمان عمدتا به منظور کمک به مدیریت تولید و تشکیل نهادهای تعاونی و سایر تشکل‌هایی که به تولید و پایداری تولید مناطق روستایی کمک کند تشکیل شد.

دکتر مسلی با اشاره بر ماده سوم قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی تاکید کرد: اصلی‌ترین فلسفه تشکیل سازمان تعاون روستایی ایجاد نهضت در بخش کشاورزی برای افزایش کمی و کیفی تولید مداوم و از همه مهم‌تر ایجاد همدلی و همگرایی برای ایجاد مشارکت کشاورزان در تمامی کشور است.

گزارش از: یاشار نیازی

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۰:۴۱

۲۳ خرداد ۱۳۹۹

کد خبر :

77130

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک