تورکمن نیوز:  گفت و گوی استاد عنصری در شماره ۳/ نشریه ترکمن نامه با عنوان :”منینگ ائغتئیارئم برمه پلگه ” تلنگر و تداعی گرعنوان مطلب حال شد و اشاره آن مطلب به مراتب خاص شاکله مولفه های تاریخ تورکمن ازدید این قلم بسیار حیاتی قلمداد گردید طوری که انگار گمشده ای و حلقه مفقوده ای را بر ذهن هر کنجکاوی میتوانست متبادر سازد که در قالب سوالات کلی گذشته نگر و گونه ای مانیفست هویت طلبی مطرح شده بود. این قلم این مبدا پرسشگری را در دنیای پراکندگی و غامض اصطلاحی کنونی تحفه ای بر تاریخ هویت تورکمنها میداند .از این منظر با عنایت به اینکه در جوامع سنتی شبیه جامعه کنونی ما و تاحدودی درحالت گذار به جامعه مدرن و پست مدرن که از فقدان روشنفکران کلاسیک و آکادمیک دررنج وتنگی ارتزاق فکر واندیشه به سر میبرد ناگزیر است این قلم مصرانه و مثبت اندیشانه از نویسندگانی مثل استاد عنصری وشاعران وهنرمندان وفعالان فرهنگی و اجتماعی جامعه مان به طور عام بطلبد جور ناداشته های مبدا تاریخی در باب تاریخ و هویت تورکمنها و تنویر اصطلاحات مربوطه اش رابکشد ومصب وآبشخوروهدایتگران اتاق فکر برای پراگماتیستها و عملگرایان فعال در تمامی عرصه های جامعه خویش باشد.واین ممکن نیست مگربا داشتن مطالعه زیاد و هدفمند وبا یک صداقت ونظرگاه معطوف به یک آرمان ودارای یک مانیفست برخواسته ازآن آرمانها باثقل هویتی و زبانی و ادبی مربوطه اش . البته در این راستا این قلم دنبال کمال گرایی و آرمانگرایی محض نیست وسروده شاملو اگر غم نان بگذارد و شعار وحدت در عین کثرت را به عنوان سکوت فریادجامعه امروزی درنظرمیگیرد.
با این دیدگاه راقم این سطور واز منظر آسیب شناسی معتقد است دنیای شعر و ادبیات پراکنی وفعالیتهای انجمنهای شعر وادب فعال وموجود در ترکمنصحرا و سایرحرکتهای اجتماعی این چنینی حداقل دراین مقطع و وضعیت موجود خواسته هاوانتظارات حتی حداقلی نیزبرآورده نمیگردد و از عدم پاسخگویی به انواع سوالات رنج میبرد. از این منظر دلایل گوناگونی براین قضایا میتواند مترتب باشد که این قلم ادعای احراز تمامی آن دلایل را نمیتواند داشته باشد ولی به عنوان نمونه و براساس انگیزه این مقال نظر میرسد دلیل عمده در این زمینه این است: نخست به نظر میرسد اغلب نه همه دوستان، ازکتابخوانی و مطالعات روز بی بهره اند و به این دلیل نمی توانند فرزند زمانه خویشتن باشند .بنابراین کاری یا اثری که شنوندگان و مخاطبانشان را به حرکت واداردوبه جذب بیشتر آنها منجر شود مشاهده نمیگردد دوم اینکه: یک مانیفست ونقشه کلی برای هویت شناسی و مسیرحرکتهای ادبی و اجتماعی ترکمنصحرا ترسیم نشده است .در این راستا پرسش‌های فراوانی مطرح می‌شود که جهد و تلاش برای تنویر آن سوالات نور افکنی بر دنیای تاریک جهل تاریخ تورکمنها خواهد بود و تا حدودی این سوالات اساس و نقشه کار برای طرح مانیفست هویت شناسی و گونه ای چکیده ساختار یافته برای متقاضیان مطالعه در باب تاریخ و هویت شناسی میتواند باشد که بخشی از این سوالات به وام از گفتگوی عنصری در ترکمن نامه عبارتند از:
۱٫از لحاظ نگارشی کدام یک از اشکال متنوع واژه یا اصطلاح اوغوز مانند غز ،غوز ، الغز مستند تر و مستدل ترند؟
۲٫آیا واژه یا اصطلاح ترکمن و انواع شکل نوشتاری اش مثل ترکمان،توکومونگ کدامیک به واقعیت نزدیکر است یا با هم هیچ فرقی ندارند؟
۳٫ خاستگاه قوم اوغوز چیست؟ به عبارتی به قول یک نظریه افراطی و نارسیستی، تمام ترکهای جهان باید ترک و ترکمن را به صورت یک کاسه قلمداد نمائیم که در حالت افراطی تر کلمه باستانی سومر را یک واژه تورکمنی در معادل سوممک( نفوذ کردن،داخل شدن و فرو رفتن) در نظر بگیریم؟ پس در واقع مبدا تشکیل و ایجاد قومی به نام اغوز در چه زمان و کجاست ؟رابطه و نسبت اتنیکی اوغوز و تورکمن با سایر اقوام مثل گوگ ترک غربی …چطور است؟
۴٫آغازگاه تاریخ تورکمنهای ماورائ خزر از کجا و از چه دوره ای زمانی است؟
۵٫آیا زبان مهم‌ترین مسئلة قومیت‌ها شده است؟
۶٫ موضع علمی و مستدل در مقابل مخالفان آموزش زبان‌ قومیت‌ها چطور باشد ؟ می‌گویند آموزش زبان موجب ارتباط تنگاتنگ اهالی یک زبان با تاریخشان می‌شود و نتیجه اش را واگرایی با مرکز و تهدید وحدت ملی میدانند.و…..
۷٫برخی از افراد تصور کنند که اگر مدتی به قومیت‌ها بی‌توجه شویم، آنها نیز زبان، آداب و رسوم خود را از دست می‌دهند و به آداب و رسوم مورد نظر مرکز گرایش پیدا می‌کنند؛ موافق این نظریه هستید؟
۸٫٫چطور وجود نام‌هایی ، که معلوم نیست از کجا آمده‌اند، اشکالی ندارد اما یک اسم بومی مشکل ایجاد می‌کند؟
۹چرا امروز در ترکمنصحرا فضا طوری شده که مردم حتی فکر نمی‌کنند زبان ترکمنی را باید یاد بگیرند. اینها نتیجة چیست؟ نمیتوانیم؟ نمیخواهیم؟ نمیگذارند؟ کدامیک؟
۱۰٫برخی معتقدند قومیت‌ها هم همواره نگاهی سلبی و غیر ایجابی دارند و به‌ جای ارائة ایده و راهکار واقعی، صرفاً مخالفت می‌کنند ایده‌ای دارید که در آن از نظر خرده فرهنگ و قومیتی به صورت منطقی رشد نماییم؟

 

✍️دکتر رشید نافعی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۱:۵۶

۰۳ مهر ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک