سیلاب آق قلا=عدم مدیریت  یادداشت-ترکمن نیوز-  سیل اگر مدیریت میشد آق قلا زیر آب نمیرفت.

الف:ازحجم سیل در گنبد کم نشدچون مدیران استان محلی فک کردند
ب:ظرفیت سد وشمگیر پر و دریچه سد از کارافتاده بود ج: مسیرانحرافی گرگانرود به سمت شمال محل مناسبی نبود و مدیریت بحران آق قلا تجربه مهارسیل نداشتند د:مسیر راه آهن مانع اصلی خروج آبهای سر ریزشده گرگانرود به طرف شمال بود. اگربجای انتخاب مسیرانحرافی از غرب پورآمان قرینجیک بین روستاهای آقدگیش و پورآمان قرینجیک را انتخاب می کردند سیل تا حدودی مهار میشد و موانع گذرخط آهن گرگان-اینچه برون تعجیل و رفع میگردید. مسیر راه آهن مانع اصلی برگشت آبهای سیل بود در نتبجه بخش قابل توجه آق قلا زیرآب رفت اگر آیتمهای یاد شده ولو به صورت نسبی رعایت میشد شهر آق قلا زیر آب نمیرفت.

نوشته: آنا محمدبیات

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۹:۴۸

۰۳ فروردین ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک