ترکمن نیوز
تاریخ : امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
ترکمن نیوز

Khoshksali 27F 300x200 - سایه شوم خشکسالی در دیار آبی گلستانگلستان-ترکمن‌نیوز- استان گلستان در گذشته های نه چندان دور منطقه ای پرآب و بارانی به حساب می آمد، اما در سال های گذشته با کاهش معنادار بارش و کم توجهی به مصرف بهینه آب، تسلیم بحران خشکسالی شده چالشی که نیاز به تدبیر دارد تا آب آشامیدنی مردم این منطقه بدون دغدغه در فصل گرم تامین شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌های ایران و جهان، استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور بیش از ۲۰ هزارکیلومتر گستره دارد و با داشتن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا، میانگین بارندگی ثبت شده در آن طی ۱۰ سال اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بوده که بیشترین بارش مربوط به سال زراعی ۹۱ – ۹۰ و به میزان ۷۱۲/۱ میلیمتر و کمترین آن در سال زراعی گذشته (۹۶-۹۵) با ۴۴۹٫۸ میلیمتر بوده است.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی گلستان گفت: در نیمه اول سال زراعی جاری ( ازمهر تا اسفند ۹۶) میانگین بارش در مناطق دشت، کوهستانی و جنوبی استان ۲۴۶٫۲ میلیمتر بوده که در مقایسه با ۲۵۵٫۴ میلیمتر مدت مشابه سال قبل آن و نیز درازمدت کاهش داشته است.
محمدرضا رحمن نیا با تحلیل میزان بارش ثبت شده ازمهر تا اسفند ۹۶ اظهار کرد: در بین ۱۴ شهرستان گلستان، فقط گرگان، آق قلا، علی آباد و گالیکش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت افزایش بارش داشته اند.
وی اضافه کرد: در آزادشهر، رامیان، گنبدکاووس، مراوه تپه و مینودشت نیز کمترین میزان بارش ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته و دوره بلندمدت باریده است.
رحمن نیا وضعیت بارش های ثبت شده در شهرستانهای گلستان را به این شرح اعلام کرد:
*آزادشهر
مجموع بارش نیمه اول سال زراعی در شهرستان آزادشهر ۲۹۱٫۱ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بارندگی ۳۶۵٫۹ میلیمتری ۲۰٫۴ درصد و در مقایسه با بلندمدت و عدد ۴۷۶٫۸ میلیمتر ۳۸٫۹ درصد کاهش بارندگی داشته است.
*آق قلا
میزان بارندگی آق قلا واقع در شمال گلستان ۲۷۱٫۳ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۳۱٫۸ میلیمتر از ۱۷ درصد رشد و در مقایسه با بلندمدت ۲۵۱٫۲ میلیمتر از هشت درصد افزایش بارش برخوردار است.
*بندرگز
میزان بارش ثبت شده در بندرگز واقع در غرب استان ۲۶۷٫۱ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۳۲٫۱ میلیمتر حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است، ولی نسبت به بلند مدت که ۳۵۰٫۶ میلیمتر بوده ۲۳٫۸ درصد کاهش دارد.
* بندرترکمن:
مجموع بارندگی در بندرترکمن از شهرستانهای غربی گلستان در نیمه اول سال آبی جاری ۲۷۲٫۷ میلیمتر بود که در مقایسه با ۲۲۸میلیمتر مدت مشابه سال گذشته از ۱۹٫۵ درصد افزایش برخوردار بوده، ولی نسبت به بلندمدت با ۳۲۰٫۲ میلیمتر ۱۴٫۸ درصد کمتر شده است.
*رامیان
میزان بارش نیمه اول سال آبی در رامیان واقع در شرق گلستان ۳۰۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳۷۳٫۲ میلیمتر ۱۷٫۵ درصد کاهش و به نسبت بلندمدت با ۴۵۰٫۵ میلیمتر ۳۱٫۶ درصد کاهش بارندگی داشته است.
*علی آباد
میزان بارش ثبت شده در علی آباد ۳۲۳٫۴ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۵۴٫۳ میلیمتر ۲۷٫۲ درصد و نسبت به بلند مدت با ۳۰۵٫۲ میلیمتر ۶ درصد افزایش داشته است.
*کردکوی
مجموع بارندگی ثبت شده در کردکوی در غرب گلستان ۲۴۲٫۴ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۴ درصد افزایش بارش و نسبت به دوره بلند مدت با ۲۶۷٫۵ میلیمتر ۹٫۴ درصد کاهش بارندگی دارد.
*کلاله
در سال آبی جاری میزان بارش در کلاله واقع در شرق گلستان ۲۹۴٫۲ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۳۰۶٫۸ میلیمتر ۴٫۱ درصد کاهش ولی در مقایسه با ۲۸۴٫۹ میلیمتر بلندمدت ۳٫۳ درصد افزایش داشته است.
*گالیکش
بارش شهرستان گالیکش واقع در شرق استان ۳۳۳٫۲ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳۳۲٫۱ میلیمتر ۳ درصد کاهش ولی نسبت به ۳۰۳٫۴ میلیمتر بلندمدت ۹٫۸ درصد افزایش داشته است.
*گرگان
میزان بارش ثبت شده در گرگان مرکز گلستان ۲۹۱٫۱ میلیمتر بوده که در مقایسه با نیمه اول سال آبی گذشته با ۲۴۳٫۹ میلیمتر ۱۹٫۷ درصد و نسبت به بلند مدت با ۲۵۷٫۴میلیمتر ۱۴٫۶ درصد افزایش یافته است.
*گمیشان
میزان بارش در گمیشان واقع در شمال غرب گلستان ۲۷۶٫۳ درصد میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ۲۳۷٫۴ میلیمتر ۱۶٫۳ درصد افزایش ولی در مقایسه با ۲۹۲٫۱ میلیمتر بلندمدت ۵٫۴درصد کاهش داشته است.
*گنبدکاووس
میزان بارش گنبدکاووس در شرق استان در فاصله مهر تا اسفند ۹۶ به میزان ۱۹۲ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن با ۲۱۴٫۲ میلیمتر ۱۰٫۳ درصد و نسبت به بلندمدت با ۲۴۱٫۶ میلیمتر ۲۰٫۵درصد کمتر شده است.
*مراوه تپه
در این مدت میزان بارش در شهرستان مراوه تپه در منتهی الیه شرق گلستان ۱۵۸٫۱ میلیمتر بود که در مقایسه با سال گذشته با ۲۴۰ میلیمتر ۳۴٫۱ درصد و نسبت به ۲۱۰٫۶ میلیمتر دوره بلند مدت ۲۴٫۹ درصد کاهش داشته است.
*مینودشت
شهرستان مینودشت در شرق گلستان در نیمه اول سال آبی جاری شاهد ۳۱۱٫۲ میلیمتر باران بود که در مقایسه با سال گذشته با ۳۲۷٫۴میلیمتر ۴٫۹ درصد و نسبت به دوره بلند مدت با ۴۴۶٫۹ میلیمتر ۳۰٫۳ درصد کاهش یافته است.
رحمن نیا در ادامه به پیش بینی وضعیت بارشی استان در بهار ۹۷ اشاره کرد و گفت: میانگین باران در فروردین و اردیبهشت با کاهش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی و در خرداد و تیر نرمال پیش بینی شده است.
معاون اداره کل هواشناسی گلستان اضافه کرد: میانگین دمای استان نیز طی این مدت با افزایش ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان نیز با اشاره به استمرار آسیب های خشکسالی در استان، گفت: طبق آمارها در ابتدای فروردین ۹۷ و پایان فصل بارشی زمستان؛ میزان آب ذخیره در پشت سدهای گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشته است.
سید محسن حسینی به ایرنا اعلام کرد: حجم کل مخازن سدهای ۱۴ گانه استان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده که اینک تنها ۷۲ میلیون مترمکعب معادل ۲۷ درصد در پشت این سدها آب ذخیره است.
وی اضافه کرد: میزان ذخیره آبخوان های استان نیز حدود ۲۵۴ میلیون مترمکعب بوده که ۲۰ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت ( ۲۵تا ۳۰سال ) نشان می دهد.
به گفته وی؛ آبخوانهای کم عمق استان حدود ۲۱۱ میلیون مترمکعب و آبخوانهای عمیق ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش دارد.
حسینی اظهار کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های استان هم بین ۴۸ تا ۸۷ درصد کاهش نسبت به آمار دوره بلند مدت دارد.
از سوی دیگر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان معتقد است که تغییر اقلیم طی ۱۵ سال اخیر این استان را در خطر بیابانی شدن قرار داده است.
ابوطالب قزلسفلو به خبرنگار ایرنا گفت: به هم ریختگی چرخه هیدرولوژیکی، کاهش بارش، تبخیر زیاد، افزایش دما و تجربه دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و باران های رگباری و نقطه ای از سال ۱۳۸۰ به بعد از جمله عواملی بوده که گلستان را به شدت آسیب پذیر کرده است.
وی افزود: هرچند زمین با پدیده گرم شدن مواجه است، اما بیش از آن عوامل محلی همچون تخریب منابع طبیعی بویژه جنگل ها و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی باعث تغییراقلیم در گلستان بوده، بطوریکه اکنون تعداد روزهای بارندگی در سال کم، اما شدت بارش بیشتر شده است.
با توجه به مشکلات فراوان فرا روی گلستان در حوزه تامین آب و استمرار خشکسالی؛ تنها راهکار برای کاهش آسیب های این چالش اینک مدیریت مصرف بویژه در حوزه کشاورزی و خانگی است.
همچنین استفاده بهینه از منابع آبی موجود در گلستان ضرورت سرمایه گذاری بیش از گذشته در جمع آوری آب های سطحی، کشت محصول های کم آب طلب، هدایت زراعت به آب سبز(کشت درفصل پرباران)، ساماندهی ۱۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز ،نظارت برمصرف بویژه در بخش کشاورزی، اجرای طرح های زهکشی اراضی و توسعه اجرای آبیاری تحت فشار و توجه بیش از گذشته به اجرای طرح های آبخیزداری را می طلبد.
اقتصاد گلستان با یک میلیون و ۸۶۹ هزارنفر جمعیت بیشتر بر پایه کشاورزی در ۶۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد استوار است و آب مهمترین نیاز برای تولید محصولات در این بخش محسوب می شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

https://t.me/ITNAnews

نظراتنظر شما چيست ؟

- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.

- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد.

- انعکاس نظر مخاطبین، به منزله تایید آنها از سوی ترکمن نیوز نیست و صرفاً به منظور احترام به نظر کاربران صورت می گیرد.

آخرین خبر ها

دیدار استاندار گلستان با معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور...

خاموشی ها در استان گلستان کاهش می یابد...

ایران و مالزی در پرورش ماهی در قفس و پن در سواحل گلستان همکاری می...

جوان روستایی در جاده آزادشهر – شاهرود به قتل رسید...

گله مندی مراجعه کنندگان از وضعیت ارائه خدمات بیمارستان حکیم جرجان...

۶۰ درصد مطالبات سیب زمینی کاران پرداخت شد...

جدال لفظی وزیر ارتباطات با رییس سازمان پدافند غیرعامل...

نجات جان مادر باردار پرخطر در بیمارستان آل جلیل آق قلا...

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف گلستان فردا برگزار می شود...

ممنوعیت فروش نوشابه های الکلی در ترکمنستان...

سهم ۱۰ درصدی تولیدات ایرانی در سبد کالایی ترکمنستان...

اعزام ۴۰۰۰ گلستانی با ۲۷ کاروان به حج تمتع...

رفع مشکل آب شرب گمیشان / ایجاد بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان...

آغاز رقابت های نیمه نهایی لیگ دسته یک کشتی...

آغاز رسیدگی به پرونده ۴ شرکت بدهکار بانکی گلستان...

۸ روش عجیب برای شستن ماشین که بسیار کاربردی هستند...

دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ترکمن در سال ۹۷ بر...

قابلیت True Tone در مک بوک پرو جدید اپل با نمایشگرهای ال جی سازگا...

راه افتادن چالش نه به فیش‌ ها و احکام حقوقی در میان معلم‌ها...

پرورش مرغ گوشتی در گلستان با صرفه تر از دیگر مناطق کشور است...

شهروند،خبرنگار

آمار و ارقام

افراد آنلاین : 7

بازدید امروز : 6473

بازدید دیروز : 6145

بازدید این هفته : 6546

بازدید این ماه : 91205

بازدید کل : 754171

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به وب سایت "ترکمن نیوز" می باشد. کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است .

بالا