یادداشت-ترکمن نیوز-  سیل خانمان برانداز پس از آنکه در روزهای گذشته کشاورزی و دامداری ترکمنصحرا را از بین برد ،شب گذشته چند تن از انسان های خوب شهر، را از ما جدا کرد.
در آغازین ساعات شب گذشته، زمانی که نخستین خبرها را در رابطه با حادثه وارونه شدن قایق حامل نیروهای مردمی شنیدیم، اندوه سنگینی بر قلبمان نشست. در بین این عزیزان از جوان مجرد تا پدر خانواده حضور داشت.
یکی از برادران فارس هم در بین شهدای تپه نقره ای گمیش تپه بود.مرحوم عبدالحسینی از جمله افرادی بود که از روز های نخست حادثه به یاری ترکمنها آمده بود.
حادثه سیل اخیر در کنار نمایاندن بی کفایتی و بی لیاقتی برخی از مدیران شهرستانی و استانی صحنه نمایش برادری ها بود.
امروز برادران بلوچ مان و بویژه مولوی ولی الله رفیعی نیز در گمیش تپه حضور پیدا کرده و با مردم همدردی کردند. در روزهای اخیر پیام های زیبای همدردی از علما و چهره های شاخص بلوچ داشتیم.
الله متعال این برادران مان را در پناه خود محفوظ نگه دارد.
امروز در تاریخ گمیش تپه و مردم صبور این شهر تا مدت ها در خاطره ها خواهد ماند.
امروز شهر ما بغض داشت.
آثار خستگی کار مداوم و پر استرس را می توان در چهره همه جوانان رشید شهر مشاهده کرد.
گمیش تپه در استان گلستان معروف به مادر شهرهای ترکمن است. این عنوان به علت قدمت و تاریخ این شهر به آن داده شده است.
سهم فعلی گمیش تپه از این گذشته پرشکوه محرومیت، بیکاری جوانان و مهاجرت نیروهای نخبه شهر به سایر شهرهاست.
گمیش تپه هنوز ایستاده است، اما خسته از مصیبت سیل و از دست دادن عزیزانش است.
اگر امروز به داد شهر نرسید فردا دیر است

نوشته: عبدالقیوم شکاری، کنار تپه نقره ای

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۲۳:۵۴

۰۷ فروردین ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک