روحانی آمد، فرافکنی کرد، رفت!یادداشت-ترکمن نیوز-  آقای دکتر حسن روحانی بعد از تاخیری دوساعته سرانجام در استادیوم تختی گنبد به جایگاه آمد. سمت راستش استاندار و سمت چپش نمایندهء ولی فقیه نشسته بودند. نماینده مردم اما، در پشت صندلی ها جائی که در معرض دید مردم نبود نشانده شد و حتی سه دقیقه وقت برای صحبت کردنش داده نشد. آقای روحانی از مردم تعریف کرد. باز هم ازهمان تعریف های کلیشه ئی و تکراری راجع به مفاخر فرهنگی وتاریخی وطبیعی منطقه و نماد وحدت قومی ومذهبی بودن استان گلستان! اما روحانی ظاهرا فراموش کرده بود همین مردم نماینده ئی دارند که قرار است در چنین مواقعی درخواست هایشان را مطرح کند. روحانی نماینده مردم را نادیده می گرفت و درهمان حال برای مردم تعارف تکه پاره می کرد.

با این حال علیرغم این که وظیفهء آقای نورمفیدی نبود ، راجع به بخشی از مشکلات ومطالبات مردم منطقه و بویژه لزوم احداث حط آهن گرگان -گنبد-مشهد صحبت نمود. گوئی دریافته بود قرار است به نمایندهء مردم گنبد اجازهء صحبت داده نشود و خواسته بود وظیفهء بر زمین ماندهء او را به دوش بکشد. اما موضوع به اینجا ختم نشد. مردم که متوجه فرافکنی آقای روحانی بودند مرتب فریاد می زدند”گرانی،گرانی”! روحانی چند ثانیه مکث کرد. شعار گرانی را شنید اما به روی خودش نیاورد. برای این که مطالبی راکه از پیش قرار بود بگوید،دچار گسست رشتهء کلام نشود ادامه داد، اما تو گوئی در جواب مردمی که فریاد می زدند گرانی،گرانی! سخن می گفت: “ما برای اولین بار به برکت تلاش دانشگاهیان و بخصوص دانشگاه امیر کبیر قرار است ماهواره عملیاتی بنام “پیوند” به فاصلهء ۶۰۰ کیلومتری زمین پرتاب کنیم”! او شاید حواسش نبود پیوند خودش با مردم در همین لحظه دچار از هم گسیختگی شده است. جواب مردمی که گرسنه هستند و نالهء گرانی گفتنشان به فریاد تبدیل شده است ، به رخ کشیدن توسعهء فضائی و آن هم به برکت زحمت داشگاهیان و نه حتی خود دولت است؟! مردم از “مشکلات غذایی” داد از درد می کشند و رئیس جمهور از “توفیقات فضائی” داد سخن می گوید!

گوئی ما نمی دانیم این سخنان به در گوش مردم گفته می شود تا دیوار خبرگزاری های خارجی بشنود و هدف بهره برداری تبلیغاتی و رسانه ئی از سخنرانی در بین مردم گنبد است. تا این بیانیهء فخر آمیز از مفاخر” پرتاب ماهوارهء عملیاتی پیوند” زینت تیتر یک رسانه ها شود! انگار هدف رئیس جمهور از سخنرانی در بین مردم گنبد، فقط “سخنرانی” در بین مردم گنبد بوده است و دیگر هیچ! حتی نمی شود فکرش را کرد رئیس جمهور مملکت به اندازهء آن روستائی ترکمن که از ربط داده شدن آسمان تیرهء مردم به ریسمان زربافت رئیس جمهور متعجب هستند متوجه فرافکنی “سوتی وار” پیوند گرانی به “ماهواره پیوند”نشده و از خود نپرسیده باشد پرتاب ماهواره به چه درد مردم گنبد می خورد؟ تازه باسوادتر ها ی گنبدی باخودشان می گویند:” شوروی سابق دهها عدد از این ماهواره ها به فضا پرتاب کرد اما نابسامانی اقتصادی کمرش را شکست و نابودش کرد. مضافا اینکه آن ماهواره ها هم از صفر تا صد تولید خودش بود. موتور ماشین ملی اش را هم از چین و کره و فرانسه نمی آورد. همه باور داشتند که ساخت خودش است. با این وجود فرو پاشید”.

آقای روحانی بجای این که برنامه ئی برای مهارگرانی ارائه بدهد مردم را به مشارکت درتحمل سختی ومرارت مقاومت دربرابر تحریم توصیه کرد. تا جائی که بنده سراغ دارم این مرارت ها را همیشه مردم تحمل کرده اند. به تنهائی هم تحمل کرده اند. مثل مسئولین حقوق ومزایای نجومی هم دریافت نکرده اند. اما آقای روحانی با کمال تعجب به مضمون گفت ” این تنها وظیفهء دولت نیست که درمقابل تحریم ها بایستد،مردم هم باید بایستند!” آقای روحانی لازم نیست جلوی تحریم ها بایستند، ما مردم کما فی السابق به تنهائی خواهیم ایستاد چون چاره ئی جز این نداریم. رئیس جمهور محترم بهتر است ازجلوی مردم کنار بروند و درمقابل فساد و بی لیاقتی کمی تا قسمتی ازمسئولین کابینه شان بایستند تا اینهمه اختلاس و سوء استفاده و بیت المال خوری در مملکت اتفاق نیفتد و ریشهء ثروت ملت را نخشکاند.

آقای روحانی بین مردم گنبد حضور یافت، به نماینده آنها احترام نگذاشت و وقت صحبت کردن نداد، راجع به گنبد و آیندهء آن هم هیچ نگفت! اگر آقای نورمفیدی راجع به درخواست برقراری حط آهن گرگان-گنبد-مشهد سخنی نگفته بود شاید می شد اندکی پذیرفت رئیس جمهور این موضوع را از قلم انداخته. اما چنین نبود. روحانی راجع به هزینهء چند میلیارد یوروئی برقی کردن قطار گرگان گرمسار “چرتکه انداخت ” و گفت با این کار دومیلیون تن بار ترانزیت سالانه به ده میلیون می رسد! اما صدای آن گنبدی را که گفت ” فایده اش برای گنبد چیست؟!” نشنید. نمی توانست بشنود. چون میکرفن دست روحانی بود و همه بلندگو ها به طرف مردم. روحانی آمده بود حرف بزند نه این که بشنود. وگرنه نماینده مردم درهمان حوالی چند صندلی عقب تر از استاندار و بقیه! ساکت و مظلوم نشسته بود! لازم نبود چند تا از بلندگوها به طرف مسئولین باشد. لازم هم نبود برای شنیدن شعار های مردم گوش تیز کرد. می شد به نماینده مردم که آمده بود به طور مدنی و با زبان ادب واحترام چند خواستهء عمومی موکلینش را بگوید،وقت گفتن بدهند!

آقای روحانی! بعنوان یک شهروند گنبدی آمدم نشستم پای صحبت شما. به اعتراف شما میزبان خوبی بودم. اما شما میهمان خوبی نبودید. هیچ چیز برای من گنبدی و شهرم به ارمغان نیاوردید. هیچ کدام از هتل ها و بیمارستانهائی که داشتید می رفتید افتتاحشان کنید متعلق به شهر گنبد نبودند. از همه بدتر به نمایندهء شهرم احترام نگذاشتید. رای ئی را که بهمراه دوستانم به شما دادم حلالتان نمی کنم. شما فراموش نکنید اگر مردم شما را برای اجرای قانون انتخاب کرده اند نماینده مجلس را هم برای نوشتن همان قانونی که قرار است شما اجرایش کنید و نظارت برکار شما و این که آیا ان را به درستی اجرا می کنید یا نه، انتخاب کرده اند. پس شان نماینده ومجلس بالاتر از شان شما و دولت شماست. توهین امروز شما به خودم وهمشهری هایم را نه فراموش می کنم و نه می بخشم. گذر پوست شما و دوستانتان چند صباحی دیگر به دباغخانهء انتخابات خواهد افتاد. اگر هم نیفتاد،معلوم است شما و دوستانتان ازمدتها قبل “افتادن” را پذیرفته اید. آنوقت تاریخ است که انتقام “نان” مردمی را که امروز در کنار گوش شما فریاد “گرانی،گرانی” سر می دادند را از “نام” شما که به خوبی یاد نخواهد شد، خواهد ستاند.

خیلی از مردمی که امروز فریاد گرانی سردادند و شما خود را به نشنیدن زدید، حتی یک تکه ازهمان گوشت یخ زده ئی را که شما منت وارد کردنش را سر مردم گذاشتید،ماههاست نخورده اند،پولش را ندارند بخرند و بخورند! بچه های خیلی هایشان از فرط گرانی و درد گرانی مزهء گوشت را نمی دانند چگونه است! فکر نمی کنم هیچ شباهتی با بچه های شما داشته باشند. اما با این حال شما سخن ازمبارزه ومقاومت در برابر تحریم می گوئید! بعید می دانم شما که مرتب جوالدوز به تن نحیف این مردمی که درگنبد و غیر گنبد فریاد “وای از گرانی” سر می دهند،می زنید، حتی یک نوک سوزن به تن خودتان نشسته باشد. وگرنه بجای تسکین دردمردم گنبد، ماهوارهء هنوز پرتاب نشده تان را به او نشان نمی دادید! متاسفم.

دکتر جلال الدین سیدی/تورکمنیا

 

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۱۹:۳۰

۲۴ دی ۱۳۹۷

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک