مشاهیر ترکمن-ترکمن نیوز-  خبر تاثربرانگیز وفات آمان محمد میلادی (مدرک) همه را در ماتم نشاند. مردی که در نهایت فقر و تنگدستی ملت را می آموخت. می خنداند. گرمی بخش اوجاق هر ترکمنی بود. بر شادی های مردم شادی می افزود….‌

پاسداریم یاد فقرا!

مدرک برفت، خندان و کوشان،

در فقر تنگدستی، کفن پوشان،

خنداند، بیاموخت به عبرت دیگران،

شعله ای بود پر معنا،

. – سوزان و سوزان!

ندیددر عمرش جز فقر تنگدستی،

در اوج تنهایی، بیچیزی و بیکسی،

یادش فراوان باد در خاطر هرکسی،

شعله ای بود پرمعنا،

. – سوزان و سوزان!

قدری یاد کنیم:

… در ایامی که اینجانب در عروسی ها برنامه های موسیقی اجرا میکردیم، ایشون یکی از گویندگان زبده عروسی هایی بود که بنده در آن برنامه داشتم.

یار همیشگی او حکیم آشورمحمدی همیشه همراهش بود. با حضور مرحوم آمان محمد میلادی، جشنهای عروسی حال و هوای ویژه ای می یافت. و برکت آور صاحب عروسی بود.

حضور تعداد کثیری از جمعیت تماشاکران، با حضور مدرک مفهوم می یافت. ..

هنرمندی که در تنگدستی و بیکسی، از دنیا رفت، وی با اینکه سواد چندانی نداشت، ولیکن، سخنوری ماهر، مجری توانا، گرداننده باذوق و شخص نخست جشنها بود….

مرحومینگ جائی جنت، بو دنیاده گورمدیک بختینا میسر بولسین، یادی همراه بولسئن! ⚘؟؟؟؟

 

به قلم : د . خ . اونق/اولکامیز

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۹:۰۷

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

کد خبر :

18241

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک