خطری که یاشولی‌های سنتی را تهدید می‌کندتورکمن نیوز یاش‌اولی‌های سنتی از زمان پیدایش خود در انتخابات مختلف شوراها و مجلس تاثیرات قابل توجهی داشته‌اند. این تاثیر و اثرگذاری در حدی بوده است که برای تخریب و ناکارآمد کردن آنها افراد زیادی پا به عرصه گذاشته‌اند و حتی برای آن گروه کانال تلگرامی مخصوص راه انداخته‌اند تا با ارائه آمار و تحلیل‌های راست و دروغ و ترکیب آنها با یکدیگر از تاثیرگذاری و یکه‌تاری آنها بکاهند.

این خاصیت رقابت و قدرت سیاسی است که چنین خصلتی را ایجاد می کند نوعی دشمنی و مخالفت را به ذهن ها متبادر می کند. اگر صاحبان قدرت و رقبای سیاسی آنها به خصایل اخلاقی مزین نباشند احتمال اینکه کینه و کدورت ها به جاهای خطرناک سرایت کند وجود دارد. به خاطر همین است اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی برای کاستن خطرات عرصه ی سیاست و قدرت راههای مختلفی مانند احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و قوه ی قضائیه مستقل و مطبوعات آزاد وتفکیک قوا را در نظر گرفته اند تا رقابت سیاسی برای کسب قدرت به درگیری فیزیکی و خون ریزی نینجامد.

هر گروه سیاسی به میزانی که تاثیر گزاری اش بیشتر باشد به همان مقدار هم خطراتی که آنها را از درون و برون تهدید می کند بیشتر می شود. ساختار یاش‌اولی های سنتی از درون بوسیله یک اساسنامه و مرامنامه مکتوب و مدون و منسجم بنا نشده است تا در مواقع خطر و فروپاشی با استناد به آن یک پارچگی درونی خود را حفظ نمایند. خطر انشقاق زمانی بیشتر می شود که یاش‌اولی ها به مصداق ها وارد شوند ویک نفررا بنام نامزد یاش‌اولی ها معرفی نمایند. مخصوصاً این تصمیم گیری با صحبتهای مخالف و موافق و با کفایت مذاکرات به مرزهای صداقت و شفافیت قانع کننده نرسد ممکن است هر یک از طرفداران نامزدها بعد از مشخص شدن نامزد یاش‌اولی ها به سمت نامزدهای مورد نظر خود برگردند و قدرت یاش‌اولی ها کاهش دهند.

خطر دیگری که انسجام یاش‌اولی های سنتی را تهدید می کند نقش پول واعمال نفوذ نامزدهای ثروتمند است. ممکن است بعضی از یاش‌اولی ها طراز اول با نامزدهای پول دار و ثروتمند وارد معامله ی پشت پرده شوند یا قول و قرارهایی برای پست و مقام بدست آورند و اکثریت را به سمت خاصی هدایت نمایند. اما این کار بسیار پیچیده و حساس و سخت و مشکل است. در جاییکه همه چهار چشمی مراقب یکدیگر هستند تا مبادا کسی دست از پاخطا کند، افشا شدن چنین موضوعی طوفانی به پا خواهد کرد و طومار یاش‌اولی ها را در هم خواهد پیچید. این احتمال هم وجود دارد نامزدهای ثروتمند با امین اعضاهای رده پایینتر به صورت انفرادی وارد زد و بند شوند و سمت و سو را به نفع خود تغییر دهند. تعداد یاش‌اولی های رای دهنده و تصمیم گیر هر چقدر بیشتر باشد هم احتمال وقوع این خطر بیشتر است وهم احتمال افشا شدنش. به هر حال افراد یکدست نیستند و همه آرمان های واحد عقیدتی ندارند تا در مقابل پول یا پست و مقام ضعف نشان ندهند. فکر نکنم یاش‌اولی ها برای این موارد ساز و کار خاصی اندیشده باشند. بنابراین قدرت بیشتر خطر انحرافش هم بیشتر است مگر اینکه ساختار از درون با زنجیرهای مختلف محکم نشده باشد.

یاش‌اولی‌گری کی پایان می‌یابد؟

بعضیها می پرسند یاش‌اولی گری کی تمام می شود؟ درپاسخ باید گفت: تشکل ها بیشتر حول شکاف ها و بی اعتمادی ها و دشمنی ها شکل می گیرند. اگر جامعه سنتی باشند شکافها و تشکل هایش هم سنتی خواهند بود مانند شیعه و سنی یا فارس و ترکمن و یاش‌اولی گری. اگر جامعه مدرن باشد شکاف ها و تشکل هایش هم مدرن خواهند بود مانند اصلاح طلب – اصولگرا، چپ – راست، لیبرال – سوسیالیست و هر کدام آنها هم احزاب خاص خودشان را خواهند داشت. چون جامعه ما(منطقه ترکمنصحرا و گنبد) از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز ارتقاء پیدا نکرده است تا زمانیکه رقابت سیاسی و انتخابات باشد شکاف هایش تا مدت های زیادی سنتی خواهد بود و یاش‌اولی گری هم موضوعیت خود را از دست نخواهد داد. اگر زمانی برسد برای پستهای سیاسی، دین و مذهب و قوم و نژاد و جنسیت موضوعیت خود را از دست بدهد همه به دنبال یک انسان خوب و برتر و شایسته تر بگردند یاش‌اولی گری هم پایان خواهد یافت. این بستگی به این دارد که جامعه ما با چه سرعتی روند تکاملی خود را طی می کند.

✍️

امان محمد خوجملی
هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : shirzad
تاریخ و زمان خبر

۲۲:۲۸

۰۳ دی ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک