حادثه رانندگی در گلستان یک کشته بر جای گذاشتحوادث- ترکمن نیوز- ﺭﻳﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺭاﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋلی ﺁﺑﺎﺩ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن های ایران، ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺪی اظهار کرد: ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠی ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮق، ﻳک ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻳک ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩه ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺩﺭ ﺩﻡ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ:ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ، بی اﺣﺘﻴﺎطی و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺭاﻧﻨﺪه ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮاﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ اﺳﺖ.

لینک عضویت کانال تلگرام

https://t.me/ITNAnews

منبع: yjc.ir

انتشار دهنده : Besya
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۴:۲۵

۰۸ مرداد ۱۳۹۷

کد خبر :

30001

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک