تولد دوباره موسیقی پاپ در تورکمن صحراتورکمن نیوز در ایامی که دوتار و قیجق‌چی‌های ما همانند نسل‌های گذشته، سرآمد و خوشگل‌تر از امروزی‌ها می‌نوازند و می‌خوانند، اما بواسطه ارتباط فضای مجازی در دنیای کنونی، جوانی از تبار خالیپه‌های ما پا قدم گذاشته بر پاشنه آشیل موسیقی تورکمن جوانی که آسیب‌شناسی خارق العاده‌ای در دنیای بیکران موسیقی انجام داده است. این شخص کسی نیست جز قربان محمد (حاجی) امیری.

روش شناخت و چگونگی روی آوردن قربان محمد (حاجی محمد) به موسیقی فارغ از علاقه و روحیات او میتوان به نواختن دوتار برادر بزرگترش یعنی شاپور امیری اشاره کرد.شاپور جزءشاگردهای برتر تاجی پیکر بود.بی شک گام اول موسیقی را حاجی امیری از انگشت های نازنین برادرش در نواختن دوتار میتوان اشاره کرد.بزرگترین خدمت حاجی که ۴۵ بهار از زندگی خود را سپری کرده آشنا نمودن بسیاری از هنرمندان موسیقی ترکمن صحرا با آوازهای آقیش،بشیم اف و آتابای چارقلیف و صبا آرتیکوف و گروههای موسیقی پاپ و راک قدیم ترکمن بوده است.

حاجی امیری معتقد است برای اینکه موسیقی در دشت پنبه زارها به درستی پیش برود بایستی تجربه در کنار علم موسیقی قرار بگیرد.او بر این نکته پافشاری میکند که در ترکمن صحرا استعداد و پشتکار زیاد است ولی لازم است علم در کنار این امتیازها قرار بگیرد.حاجی با برده انداختن کانالی مخاطبان بسیاری را در کنار خود دارد.علاقمندانی که تشنه یادگیری در نحوه اجرا ،روش آهنگ سازی،هستند.وآقای امیری ،زیر ساخت و بستر این فضا را بوجود آورده است.

البته از خدمات استاد طوی جان نیازی و استاد فریدون رومی که پوست اندازی جدیدی را در نحوه نگرش به موسیقی در بطن جامعه بوجود آورده اند نباید بسادگی گذاشت.

امید است دوستان قدر و منزلت خادمان موسیقی ترکمن صحرا ارج نهند.

 

شیرمحمد شیروانی
خبرنگار تورکمن نیوز

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۰:۳۹

۲۳ آبان ۱۳۹۸

کد خبر :

64713

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک