ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
بین الملل

بین الملل

بین الملل

بین الملل

  • مسلمان 2 150x150 - رهبران مسلمان کشورهای آسیای مرکزی در یک نگاه

    رهبران مسلمان کشورهای آسیای مرکزی در یک نگاه

    ترکمن نیوز: کشورهای قزاقستان و ازبکستان به ترتیب با برخورداری از حضور مفتی ۴۳ ساله و ۷۰ ساله، جوانترین و مسن‌ترین رهبران دینی جامعه مسلمانان در میان کشورهای آسیای مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند.