ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
بین الملل

بین الملل

بین الملل

بین الملل

 • 2 150x150 - تاریخچه‌ای بر اوزبیک‌ها (ازبک)

  تاریخچه‌ای بر اوزبیک‌ها (ازبک)

  تورکمن نیوز: ریشهٔ واژه ازبک به نام اوغوز خان می‌رسد، اوغوز خان بنام اوغوز بیک نیز مشهور بوده است. این واژه به احتمال زیاد از نام این امپراتور ترک ریشه دارد.

 • Owganystan 150x150 - Owganystanyň bilen Pakistanyň serhet gullukçylary taýýar ýagdaýda

  Owganystanyň bilen Pakistanyň serhet gullukçylary taýýar ýagdaýda

  TurkmensNews- Owganystanyň gündogarynda ýerleşen serhet gullukçylaryň serkerdesi bu ýurdyň serhet gullukçylarynyň Pakistan bilen bolýan serhet kenarynda taýýar bol ýagdaýda duranlygyny yglan etdi. Muammet Aýub Huseýin Heýl Konar welaýatynyň Nari etrabyny ýakyndan baryp gören mahaly beren gürrüňlerinde bu welaýatyň Pakistan bilen bolýan ...

 • ایران از دولت منتخب افغانستان حمایت می‌کند

  ایران از دولت منتخب افغانستان حمایت می‌کند

  تورکمن نیوز:  معاون اول رئیس جمهور گفت: انتخابات افغانستان گام مهمی به سمت مردم سالاری است و امیدوارم با تدبیر مقامات و مدیران افغانستان، مسائل این کشور هرچه زودتر حل و فصل و امنیت در کشور دوست و همسایه افغانستان ...