تورکمن نیوز :  بر اساس گزارش تورکمن نیوز: فایل صوتی گفته های اهانت بار مسعود خلیلی رییس حال حاضر فدراسیون سوارکاری ایران به قوم اصیل ترکمن که حداقل ۷ هزار سال تاریخ مکتوب دارد و اسب، اسبدوانی و پرورش اسب با زندگی، تاریخ و خون این مردم اجین است:

 

 

 

یادداشت – تورکمن نیوز:  فایل صوتی منتشر شده منتسب به آقای دکتر خلیلی حاوی نکاتی است که آنرا باید موشکافی کرد.

در ابتدا ایشان اظهار فضل می نمایند که ترکمن ها را ما پروراندیم وحالا برای ما شاخ و شانه میکشند آقای خلیلی مستحضرید تاریخ و فرهنگ ترکمن بیش از ۵ هزار سال پیشینه دارد.

ترکمن ها از یک ریشه قوی برخوردار می باشد وهرگز احتیاجی به پروراندن امثال شماها ندارند و تاریخ گواه آن است واینکه ترکمن ها برای ما رستم شده اند وحکایت اسم بچه اهانت است بر ما چون آنچه ما میدانیم رستم نماد مروت ومردی بوده نه نماد ترساندن کسی- از جنابعالی که فردی دانش آموخته می باشید اینگونه تاریخ را تحریف می کنید بسیاربعید است و اینکه می فرمایید ترکمن ها سرکش شده اند به گواه تاریخ ۴۰ساله انقلاب ترکمن های ایران با خون ودل شهدای بسیار تقدیم کرده، دین خود را به این آب وخاک ادا نموده اند ومی کنند وهمواره وحدت عینی را در عمل به اثبات رسانده اند واکنون می خواهید با حرف ها که از شخص شما انتظار نمی رفت چون در ملاقات حضوری فیمابین در سالجاری با سخنان بسیار پر نغز وشیوا در باره تراکمه صحبت میکردید اکنون چه شده است که اینگونه ورق برگشته آقای حلیلی ما منکر مائل ومشکلات در سوارکاری نیستیم اما راهکار آن دست صدر نشینان امثال شماست که چون نتوانستید بخوبی عمل کنید اکنون می خواهید با اتهام زنی از خود رفع مسئولیت کنید وقتی برنامه ریزی ومدیریت اینکاردست مرکزنشینان است وشهرستانها مجری قوانین هستند بقولی بدون دست مایه نمی توان نمی توان کاری از پیش برد ولی همین مجریان با کمترین امکانات در طی سالیان گذشته بخوبی از انجام آن برآمدند از جنابالی بعید است در یک محفل بااستفاده از القاب همچون بیژامه پوش وسرکش بخواهید دق ودلی تان را خالی کنید وقومی مسلمان متهد خونگرم ومهمان نواز را اینگونه مورد خطاب وعتاب قراردهید واینکه میفرمایید وقتی از اسیدوانی پولی بدست می آورند بچه اش را دنبال علم ودانشگاه نمی فرستد میرود پی قمارومعتاد می شود واقعا متاسفم برای شما چون هر پدری اگر خودش هم به بیراهه رفته باشد ومعتاد هم باشد حس پدری اش اورا وادار میکند ومی گوید منکه آلوده شدم انشاالله فرزندم به جایی برسد وعاقبت به خیر شود وشما اینگونه احساس وعواطف پدری را به سخره گرفته اید سالیان سال است ملوک الطوایفی از بین رفته وصحبت از قبیله وعشیره میکنید واین چنین با احساسات وعواطف جمعیتی خاص که جزء لاینفک میهن اسلامیمان است بازی میکنید آقای دکتر مثل اینکه فراموش کردید اسب وسوارکاری در خون ورگ تراکمه است وهمیشه اسب بوده است وترکمن واکنون صحبت از شکستن انحصار میکنید ما مخالف پیشرفت سوارکاری نیستیم اما باید بدانید هرقومی آداب ورسوم وسنن خاص خود را دارد وسوارکاری نیز در میان ما ارج وقرب خاصی دارداما ناملایمات هست که شما صدر نشینان برنامه ریز باید آنرا بدرستی هدایت کنید نه اینکه با پیش کشیدن مسائل جنبی وغیر اخلاقی بخواهیداز زیربارمسئولیت خویش شانه خالی کنید مستحضرید کشتی با چوخه مخصوص خراسان است ودر شهرستان اسفراین جایگاه اختصاصی داردوهر ساله در ۱۴ فروردین جشنواره وفینال مسابقات بر گزار می شود آیا تابحال کسی گفته این رشته را از انحصار آنها خارج کنیم البته دوست داریم سوارکاری پیشرفت کند که ماحصل آن رونق اقتصادی وایجاد اشتغال پایدار برای زحمت کشان این رشته خواهد بود
جناب آقای دکتر خلیلی جنابعالی با این فایل صوتی منتشر شده یک عذر خواهی جانانه به تراکمه بدهکار هستید ومی توانید هرچه زودتر این قضیه را فیصله داده واز جریحه دارشدن احساسات وعواطف آنان جلوگیری کنیدامیدوارم هرچه زودتر به این مهم برسید
ما زیان چشم یاری داشتیم خود غلط بود انچه می پنداشیم
نوشته: عبدالجبار فرازمند

بندر ترکمنگلستان اسفند ۹۷

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۱۶:۴۷

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک