امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی بین اداره کل هواشناسی گلستان ودانشگاه گنبدکاووسگلستانتورکمن نیوز  اداره کل هواشناسی استان گلستان ودانشگاه گنبدکاووس درراستای اجرای سیاست هاوبرنامه های دولت تدبیروامیدمبنی برتوجه به توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان پایه وتوانمندسازی همه بخش های کشورتفاهم نامه همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی منعقدنمودند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تورکمن های ایران، به نقل روابط عمومی،  این تفاهم نامه دراجرای سیاست های راهبردی کشور درحوزه منابع آب ومطالعات اقلیم ونظربه اهمیت مدیریت منابع آب ومطالعات اقلیم استان برمبنای پژوهش وهمکاری ومشارکت متولیان امروضرورت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه منابع آب ومطالعات اقلیم درراستای یکپارچه سازی وبه اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی ازپیش نیازهای اساسی دستیابی به اهداف فوق وبهره گیری ازاقدامات وزیرساخت های مناسب هواشناسی ودانشگاه گنبدکاووس درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات وکشاورزی واجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک درشهرستان گنبدکاوس واستان به امضاء طرفین رسید.
ازموضوعات این تفاهم نامه می توان به تبادل اطلاعات علمی وپژوهش – به اشتراک گذاشتن پایگاه های علمی،کتابخانه هاوآزمایشگاه ها وکارگاه های مشترک- طراحی واجرای پروژه های کاربردی بارویکردمنطقه ای- کمک به نهادینه کردن دستاوردهاوسیاست های منابع آب استان- آینده پژوهی درفناوری اطلاعات منابع آب ومطالعات اقلیم – همکاری دربرگزاری رویداد کسب وکارهای نوپا( start up ) و… اشاره نمود.
مدت این تفاهم نامه ازتاریخ انعقادتاچهارسال خواهدبود.

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۷:۰۷

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

کد خبر :

54788

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک