گلستان ترکمن نیوز 300x185 - الله قووات بر صحرامدکتر رشید نافعی در یادداشت خود برای تورکمن نیوز نوشت:

زمانی که سیل طغیانگر طول شمالی گلستان و منطقه تورکمنصحرا را فرا گرفت عنوان مطلبی مشابه با عنوان مطلب فعلی نوشتم.

اکنون نیز وقتی به همان مسیر طولی باز مانده از سیل نگاه میکنم مثل راننده ای هستم که چشمهام باز است ولی مغزم کار نمیکند و زبانم قاصر از تحلیل وضعیت موجود و قلم ناتوان از حرکت نوشتن است چون می بینم درست مماس و در ضلع جنوبی این سه شهرها ی تورکمن نشین را وقتی نگاه میکنم خیلی ارام و با طمانینه زندگی عادی مردم در جریان است و غوغای موجود فعلی در منطقه ما در آنها ساری و جاری نیست.

چرا در رفتارهایمان هیجانی هستیم و با هم درگیری داریم ؟ آیا فرمان ماشین مغزمان در دست رانندگی دیگران است؟
پس بنابریان از اشعار و سروده های دل بزرگان شعر و ادب کمک میگیرم و میگویم.
الف.قیامات نه دور؟ آداملار آونیسا قیامات شودور.
ب.عومور سانگا یکه گزاک بریلیار سوی عومرونگئ سویمگینگئ دوام ات عومرونگ غادئرئنئ بیلمیان بولسانگ حایوان دیغینگئ، ائنسان دیغینگئ بیان ات.
ج.سویئلمه سنگ سویکنمه…. غوربان نپس

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۹:۱۳

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک