رئیس اداره اوزان و مقیاس های اداره کل استاندارد گلستانترکمن نیوز:  رئیس اداره اوزان و مقیاس های اداره کل استاندارد گلستان از اجباری شدن استاندارد آسانسورهای هیدرولیک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛ محمدجابر صفایی گفت: آسانسورها امروزه از پرفروش ترین و کاربردی ترین سیستم های جا به جایی افراد در طبقات مختلف ساختمان می باشد که تامین ایمنی در آن از ضروریات است وهمین موضوع منجر به اجباری اعلام شدن استاندارد آسانسورهای هیدرولیک توسط شورای عالی استاندارد شده است.

وی افزود: پیش از این، استاندارد ملی ایران به شماره ۱  ۶۳۰۳ با عنوان «مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای برقی» که مربوط به آسانسورهای کششی است، برای آسانسورهای نصب شده در ساختمان های دارای پروانه ساخت از ۰۱/۰۱/۱۳۸۲ به بعد اجباری بوده است و اکنون استاندارد ملی ایران به شماره ۲ -۶۳۰۳ تحت عنوان «مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی» از تاریخ ۰۱/ ۰۲/۱۴۰۰ بر مبنای تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوزهای قانونی برای ساختمان به صورت اجباری به اجرا در خواهد آمد. به این معنی کهچنان چه آسانسور هیدرولیک در ساختمانی که تاریخ صدور پروانه ساخت آن ۰۱/ ۰۲/۱۴۰۰ و بعد از آن است، نصب گردد؛ اخذ تأییدیه ایمنی برای آن اجباری خواهد بود.
صفایی تاکید کرد: مالکان و سازندگان ساختمان های مشمول اجرای اجباری استاندارد آسانسورهای هیدرولیک، این موضوع را در قراردادهای خود با شرکت های عرضه کننده آسانسور مد نظر قرار داده و یکی از مفاد قرارداد را اخذ تأییدیه ایمنی آسانسور قرار دهند.

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۲۹

۰۳ آبان ۱۳۹۹

کد خبر :

84782

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک