گلستان 17 300x300 - اجرای مطلوب ماده 58 ق م خ کشوری از منظر آموزش کارکنان در گلستانترکمن نیوز:  در اجرای ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارتقاء سطح کارآیی و اثر بخشی دستگاه و متناسب سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان با شغل مورد تصدی، در سال گذشته آموزش کارکنان هواشناسی گلستان از حد نصاب ۴۰ ساعت مدیران و ۶۰ ساعت کارکنان عبور نموده و به ترتیب به ۸۸/۴و ۷۰/۲ ساعت رسید.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  به نقل روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گفت: عملکرد مطلوب آموزشی هواشناسی استان گلستان در سال گذشته با رعایت عدالت در آموزش منجر به این شد تا هر کدام از مدیران و کارکنان برای ارتقاء به رتبه بالاتر از نظر آموزشی هیچگونه مشکلی نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه آموزش یک وظیفه اساسی در سازمانها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است افزود: آموزش محدود به زمان خاصی نیست و ارتقای سطح مهارت سرمایه های انسانی هر سازمانی نیاز به آموزش مستمر دارد.

داداشی در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد آموزش دیدگان با توجه به گواهینامه های اخذ شده به ۲۹۸ نفر بالغ میگردد(۱۱۰ مدیر + ۱۸۸ کارشناس) و در این بین نفر ساعت آموزش مدیران ۱۸۵۶ و کارکنان ۳۳۰۰ بوده و سرانه آموزشی مدیران استان ۸۸/۴ ساعت و کارکنان ۷۰/۲ ساعت است که ضمن رعایت عدالت در آموزش این استان از حد نصاب مصوب برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان عبور نموده و در مجموع نفرساعت آموزش کلیه کارکنان استان به ۵۱۵۶ و و سرانه آموزشی نیز به ۷۵/۸ ساعت رسید، به این ترتیب در موعد ارتقاء رتبه هر کدام از کارکنان از نظر تعداد ساعات آموزش هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

مدیر کل هواشناسی استان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی زحمتکشان عرصه آموزش ستاد گفت: برای رعایت عدالت در بخش آموزش کارکنان برنامه ریزی انجام شده طوری بوده است که در ابتدا کمبودهای ساعات آموزش کلیه کارکنان بررسی و حسب نیاز برای کلیه بخش ها شامل همدیدی و پایش، پیش بینی، تحقیقات، اداری و مالی و… دوره های آموزشی مورد نیاز تعریف و اجرایی شده است.

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۲:۵۸

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

کد خبر :

74063

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک