گلستان 27 291x300 - اجرای طرح تحقیقاتی سنجش تغییرات اقلیمی بر شرایط میکروکلیمایی سایت اداری هواشناسی گلستانترکمن نیوز:  طرح تحقیقاتی سنجش تغییرات اقلیمی بر شرایط میکروکلیمایی سایت اداری استان گلستان به منظور کاهش اثرات تنش های حرارتی با همکاری دانشگاه گلستان و هواشناسی استان در یک دوره سه ماهه (اول خرداد تا آخر مرداد ماه) اجرا شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛   پیرو توافق هواشناسی و دانشگاه گلستان و در راستای ایجاد فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت طرح تحقیقاتی ” سنجش تغییرات اقلیمی بر شرایط میکروکلیمایی سایت اداری استان گلستان به منظور کاهش اثرات تنش های حرارتی ” با حضور دکتر غلامرضا روشن دانشیار دانشگاه گلستان در محل هواشناسی و با همکاری متقابل وی و کارشناسان اداره تحقیقات کاربردی از اول خرداد ماه تا پایان مرداد ماه سالجاری بمدت سه ماه انجام شد.

این پژوهش بمنظور آشکار سازی اثرتغییرات اقلیمی بر دگرگونی شرایط میکروکلیما و بیوکلیمایی سایت اداری استان گلستان و در مقیاس ریز اقلیم و با استفاده از نرم افزار ENVI-MET به منظور مدلسازی مولفه های اقلیمی و محاسبه شاخص بیو کلیمایی PMV استفاده شده و دوره مطالعاتی به دو دوره مشاهداتی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ و دوره آینده شامل دهه ۲۰۴۰ میلادی تقسیم شده است بطوری که با توجه به مدل RegcM مقادیر روزانه مولفه های اقلیمی برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۹ شهر گرگان شبیه سازی و بر مبنای این مقادیر شاخص WBGT محاسبه شده و سپس بر مبنای این شاخص فراوانی رخداد امواج گرمایی شهر گرگان برای دوره پایه و آینده محاسبه شده است.

بر این اساس ملاحظه شد که روند امواج گرمایی در شهر گرگان در حال افزایش بوده که این به معنای افزایش تنش های حرارتی برای دهه های اخیر میباشد و از طرف دیگر به منظور واکاوی اثر کاربری های مختلف بر تغییر پذیری مولفه های اقلیمی و شاخص بیوکلیمایی از ۴ نوع کاربری متفاوت شامل آسفالت، فضای سبز، سنگ فرش و ناحیه جنب ساختمان اداری و برای مدلسازی های بیوکلیمایی مناسب بود تا گرمترین و سردترین روز سال انتخاب شود که این دو روز در دهه های مختلف شبیه سازیها گویای تنوع پذیری فضایی-مکانی میکروکلیمایی در محل مورد مطالعه بوده که این تنوع پذیری با توجه به اثر گرمایش جهانی برای دهه های آینده دگرگونی قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۴:۳۷

۲۷ آبان ۱۳۹۹

کد خبر :

85743

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک