گلدی سردار 2 225x300 - آنه گلدی سردارمشاهیر ترکمن-ترکمن نیوز:  آنه گلدی سردار از طایفه یموت، چابارپای از تیره کلته و اروغ” عاج (آج) میباشد.
وی آخرین سردار ترکمن در ترکمن صحرا بوده که با تطمیع یکی از عوامل خود فروش خودی با ناجوانمردی از پای در می آید تا جبهه مقاومت ترکمنها در برابر فوج لشگر رضاخانی بدون سردار و فرمانده بماند.

آنه گلدی سردار در جواب تحویل سلاح که از جانب سرکردگان رضاخان به ترکمنها داده شده بود در طی یک عملیات شبیخون به قشون رضاخان در نزدیکی سالاخ توانستند سرهنگ بصیر و همراهانش را چنان شکست سختی دهند که آن پیروزی را بمعنای پیام در جواب تحویل سلاح داده باشند.

 

گلدی سردار 253x300 - آنه گلدی سردار

روایت است که آنه گلدی سردار با توطئه یکی از مزدوران رضاخان بنام ملا سویین نیازی که بخوبی تطمیع شده بودند به یک مسابقه سوارکاری دعوت میشود و مهمان (آنه گلدی) بی خبر از توطئه ای که برایش چیده بودند توسط مزدوران رضاخان پس از آنکه افسار اسب توسط میزبان کشیده میشود به گلوله بسته می شود.
اما آنه گلدی سردار در همان حال و با با قیمانده آخرین توانی که در بدنش بود سه تن از مزدوران رضاخان را به هلاکت می‌رساند.

نویسنده: دکتر حانگلدی اونق

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۱:۵۳

۰۸ دی ۱۳۹۷

کد خبر :

42792

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک