مشاهیر ترکمن – تورکمن نیوز مجلس شورای ملی اولین بار به دستور مظفرالدین شاه قاجار به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی مطابق با ۱۳۲۴ قمری افتتاح گردید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن های ایران، در زمان قاجار، منطقه جغرافیایی دشت گرگان که محل سکونت ترکمن ها بود نماینده ای نداشت اما در دومین دوره مجلس که در سال ۱۲۸۸ شمسی مطابق ۱۲۲۷ قمری برگزار گردید آدینه جان آخوند جعفر بای (یارعلی) انتخاب گردید.

وی متولد ۱۲۶۰ هجری شمسی و از اهالی پنج پیکر بود به علت چابکی و زرنگی و همچنین تسلط داشتن به زبان فارسی به آنا شیطان معروف بود.

پس از او در سال ۱۲۹۳ شمسی قاضی افغان به نمایندگی رسید. در دوره چهارم یعنی در سال ۱۳۰۰ آدینه جان آخوند یارعلی برگزیده شد.

ترکمن ها در دوره ی پنجم نماینده نداشتند. در دوره ششم محمد آخوند جرجانی از طایفه داز و از آق قلا، برابر با ۱۳۰۵ آغاز حکومت رضا شاه نماینده شد.

در دوره هشتم (سال ۱۳۰۹) نیز آدینه جان آخوند یارعلی بر کرسی مجلس نشست. وی در این سه دوره که نماینده مجلس شورای ملی بودند خدمات زیادی به ترکمن صحرا انجام دادند.

آدینه جان آخون سه دوره نماینده ترکمن ها در مجلس

آدینه جان آخوند جعفر بای (یارعلی) سه دوره نماینده ترکمن ها  در مجلس

(نفر دوم از چپ)

منبع : نسب شناسی طوایف ترکمن
http://www.shejere.ir/

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۷:۴۷

۰۷ مهر ۱۳۹۷

کد خبر :

36422

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک